ADJUNT DIRECTOR PRODUCCIÓ

Important planta del Solsonès, amb fort procés d’expansió, necessita incorporar un Adjunt al Director de Producció (al qual reportarà), responsabilitzant-se d’organitzar i assegurar que el procés de fabricació es desenvolupi d’acord amb les especificacions tècniques adequades i que aquestes s’ajustin al budget econòmic, coordinant els recursos, tant humans com tècnics, sota unes condicions segures i controlades per a assolir els indicadors de producció assignats i la qualitat del producte.

– Confeccionarà el programa de producció i la distribució dels recursos humans en cada secció, junt amb l’encarregat de fàbrica i l’àrea de RRHH.
– Col·laborarà amb Direcció General per assegurar els medis tècnics per a la realització dels productes, així com analitzar els nous productes juntament amb el departament de qualitat.
– Presentació de prototips i costos.
– Elaboració d’informes sobre la marxa de la planta i reportar-los a Direcció General.
– Determinar objectius de compres amb criteris de qualitat, serveis i preu, així com seleccionar proveïdors
estratègics i alternatius.
– Realitzar escandalls industrials de nous productes i revisió i actualització dels existents.
– Realització de pressupostos anuals dels centres de cost assignats.
– Col·laborar junt amb Dpt. de Manteniment i PRL en assegurar que la planta disposi dels elements segurs i preventius d’accidents.
– Negociació amb empreses externes de treball complementari.

*Requisits:
– Enginyeria industrial (molt valorable tèxtil o mecànica).
– Formació en sistemes de qualitat i logística, en gestió de projectes i en PRL.
– Amplis coneixements de mecànica industrial, neumàtica i hidràulica.
– Anglès avançat
– Àmplia experiència desenvolupant tasques d’alta responsabilitat en sector industrial, liderant equips de treball i coordinant àrees en l’àmbit industrial.
– Busquem candidats dinàmics, proactius, amb capacitat de planificació i organització, amb iniciativa i capacitat resolutiva per prendre decisions.
Amb alta capacitat negociadora i tolerància a l’estrés.

*RESIDENTS AL SOLSONÈS O RODALIES.

* AMB ALTA PROJECCIÓ PROFESSIONAL A CURT TERMINI.

30.000- 50.000€/ Any (F+V, en funció del perfil aportat).

Scroll to Top