CONTROLLER INDUSTRIAL

Pionera indústria del Bages, ofereix oportunitat professional estable i amb projecció, en un ambient d’alta qualitat humana. Per ampliació del departament es necessita incorporar un/a CONTROLLER INDUSTRIAL per la gestió de costos. Reportant al Responsable de Controlling es responsabilitzarà de:

 • Càlcul de costs dels productes, anàlisis de marges i de costs directes i indirectes.
 • Anàlisis dels costs per avaluar la rentabilitat del desenvolupament de nous productes de fabricació interna.
 • Tancament industrial: elaboració mensual dels informes financers, construcció dels KPI’s de producció.
 • Liderar i promoure reunions amb les àrees implicades per analitzar desviacions i aplicar correccions.
 • Participació en el Budget dels costs estàndard segons normes del grup.
 • Millora en els processos i/o eines de control i reporting.

*Requisits:

 • Formació a nivell mig o superior en Comptabilitat i Finances, Empresarials, ADE, Economia o Enginyeria.
 • Anglès avançat imprescindible, parlat i escrit.
 • Domini demostrable de SAP.
 • Experiència mínima de 5 anys en Controlling Industrial.
 • Imprescindible amb domini i agilitat per la realització i anàlisis de KPI’s industrial.
 • Valorable, amb experiència en implementació de ERP.

Horari partit (flexible) + 1 dia de teletreball possible.

30-36.000€/ Any (segons perfil)

Scroll to Top