CONTROLLER INDUSTRIAL JÚNIOR

Pionera Multinacional del Bages, ofereix oportunitat professional estable i amb projecció, en un ambient d’alta qualitat humana. Es necessita incorporar un/a CONTROLLER INDUSTRIAL per realitzar els seguiments industrials i la gestió de costos, el qual reportant al Responsable de Controlling, i en estreta col.laboració amb l’equip industrial, es responsabilitzarà de:

 • Càlcul de costs dels productes, anàlisis de marges i de costs directes i indirectes.
 • Anàlisis dels costs per avaluar la rentabilitat del desenvolupament de nous productes i de la millora industrial.
 • Tancament industrial: elaboració mensual dels informes financers, analitzar desviacions i aplicar correccions, construcció dels KPI’s de producció.
 • Supervisió del procés annual d’actualització de costs estàndard segons normes del grup.
 • Lideratge del desenvolupament de l’eina de cost estàndard en SAP.
 • Millora en els processos i/o eines de control i reporting.

*Requisits:

 • Estudis en Enginyeria Industrial, ADE, Economia … o similar.
 • Anglès avançat imprescindible, parlat i escrit.
 • Domini demostrable de SAP o similar.
 • Domini de comptabilitat general.
 • Experiència analítica en seguiments industrials, valorant-se molt positivament en Auditories (mínim 2/3 anys) o en Controlling Industrial.
 • Amb domini i agilitat per la realització i anàlisis de KPI’s industrials.
 • Candidats/es dinàmics, proactius, amb forta capacitat analítica, metòdica i rigurosos.
 • Candidats/es que els motivin els reptes i aportar solucions a problemàtiques complexes.

Horari partit (flexible) + 1 dia de teletreball possible.

Sou segons perfil i experiència.

Scroll to Top