ENGINYER/A DE MILLORA CONTÍNUA

Empresa Alimentària del Bages requereix un/a Enginyer/a de Millora Contínua que, en dependència de Direcció Industrial, liderarà l’impuls de la Millora Contínua de la fàbrica.

*Funcions:

 • Coordinar i liderar les iniciatives de millora contínua, junt amb la resta de mànagers de l’àrea productiva, per implementar la metodologia Lean Manufacturing als processos productius i a la cadena de subministrament de la planta.
 • Definició amb Direcció Industrial de la ruta de la millora contínua, els objectius a aconseguior i el plà d’accions pel Budget annual.
 • Pilotar la implementació de 5S.
 • Implementar les tècniques de resolució de problemes (5Pqs, Diagrames Causa-efecte), pilotant les reunions diàries i generant accions de millora
 • Millores en el temps de canvi (SMED)
 • Formació de personal en eines clau
 • Vetllar pel compliment de la normativa i estàndards de Seguretat, Salut i Medi Ambient.

*Requisits:

 • Enginyeria Industrial
 • Excel nivell avançat
 • Experiència mínima de 3-4 anys en posició similar implementant Lean Manufacturing i 5S.
 • Perfils proactius, amb capacitat de treball autònoma, alta capacitat comunicativa i orientats a la consecució d’objectius.

33-40.000€/ Any

Scroll to Top