QUADRISTA INDUSTRIAL

Empresa líder a la Catalunya Central, amb presència internacional, busca un Elèctric Industrial que es responsabilitzarà de:

  • Muntatge i instal.lació de quadres elèctrics sobre maquinària i postes en marxa.
  • Desenvolupament i muntatge, mecanització de plaques, automatismes, cables, connexions.
  • Interpretacio de plànols i esquemes complexos, verificació i modificació dels possibles errors dels mateixos.
  • Muntatges a taller i a casa el client (comarca normalment).

*Requisits:

  • Formació mitja o superior en electricitat/ electromecànica.
  • Experiència en sector INDUSTRIAL (NO DOMÈSTIC) com a muntador de quadres elèctrics en MAQUINÀRIA complexe i de grans dimensions.
  • Experiència en lectura i interpretació d’esquemes.
  • Disponibilitat per viatjar quan sigui necessari.

7-15h   (en ocasions a casa client 7-18h)

25-30.000€/ Any (segons perfil i experiència aportada)

Scroll to Top