OPERARI DE MECANITZAT TORN NIT

Empresa especialitzada en el disseny i la mecanització de peces, ubicada al Bages, necessita incorporar un Operari/a per centre de mecanitzat de control numèric que, en dependència directa del cap de taller, realitzarà les següents funcions:

  • Interpretació de plànols de les peces a mecanitzar
  • Programació CNC
  • Tornejat de peces de CNC
  • Fresat de peces amb CNC
  • Acabats de peces
  • Manteniment del lloc de treball
  • Ús correcte dels equips de protecció individual i de seguretat

*Requisits:

  • Valorable CFGM o CFGS de mecanitzats.
  • Valorable, però no imprescindible, certa experiència en la posició.
  • Candidats amb iniciativa, responsables, metòdics, amb capacitat pel treball en equip i amb molt bona actitud, motivació i predisposició per aprendre la professió amb formació per part de l’empresa i companys experts.

POSICIÓ COMPLETAMENT ESTABLE, EN TORN FIX DE NIT I SOU SEGONS CONVENI.

Scroll to Top