PROJECT MANAGER

Empresa propera a Manresa, proveïdora dels principals fabricants d’automòbils, necessita incorporar un PROJECT MANAGER que, al departamemt Tècnic i en dependència del Director d’Enginyeria, es responsabilitzarà de:

 • Realització de la gestió operativa i funcional: elaborar i controlar la planificació del Projecte, efectuant un seguiment continu, amb el propòsit d’ aconseguir els objetius marcats i establint el plà d’acció necessari en cas de desviació o retràs, tenint en compte el projecte global (qualitat-cost i plaç d’entrega).
 • Comunicació i col.laboració amb el client a tots els nivells: en la definició i concreció dels objectius del projecte, sol.licitud d’informació, requeriments, suggerències…
 • Anticipar els possibles problemes que puguin sorgir durant l’execució dels projectes, i resolució i aplicació de mesures quan sigui necessari.
 • Liderar i coordinar l’equip de treball multidisciplinar (6 persones), assignant responsabilitats en cada fase del projecte, en coordinació amb enginyeria i direcció de les fàbriques.
 • Coordinació, organització i gestió de la comunicació interna i externa en relació al projecte.
 • Elaborar i controlar el pressupost econòmic del projecte, realitzant el seguiment necessari i establint un plà d’acció en cas de desviació.
 • Subministrar dades tècniques i econòmiques al departament comercial.
 • Assegurar les expedicions i entregues previstes al client, supervisant el procés de fabricació i el procés logístic.
 • Anàlisis, seguiment i revisió dels processos del sistema de Qualitat.

Requisits:

 • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, valorant-se altres Enginyeries.
 • Imprescindible domini d’Anglès, valorant-se l’Alemany.
 • Alts coneixements en Office i Project.
 • Coneixements i experiència en el procés de desenvolupament de productes.
 • Experiència mínima de 3 anys com a Project Manager, gestionant projectes de productes tècnics en comunicació constant amb el client, sent altament valorable en el sector de l’Automoció.
 • Perfils altament proactius, amb iniciativa, ambiciosos, habituats al treball sota pressió, amb capacitat per liderar equips de treball i amb habilitats per l’organització funcional.
 • Disponibilitat per viatjar durant les fases de desenvolupament i validació dels projectes (sobretot nacionals i algun internacional).

Sou segons perfil i experiència aportada.

Scroll to Top