RESPONSABLE DE CONTROL DE GESTIÓ/CONTROLLER

Empresa industrial del Solsonès, pionera en el seu sector i amb important presència a nivell mundial, està seleccionant un/a Responsable del Control de Gestió que, en dependència directa de Gerència, es responsabilitzarà de recollir informació interdepartamental elaborant infomes interpretables per facilitar informació a Gerència i als departaments implicats per la presa de decisions, mitjançant:

 • Elaboració d’informes mensuals (compte d’explotació, anàlisis i estadístiques de costs de producció per centres de cost, vendes, control pressupostari…).
 • Elaboració d’informes de stock de final de mes.
 • Supervisió de la fiabilitat de la informació.
 • Elaboració del pressupost de l’empresa per centres de cost. Anàlisis de marges de venda i desviacions contra pressupost.
 • Establiment detallat de les matèries primes a comprar anualment.
 • Estudis de retorn d’inversió.
 • Anàlisis de problemes i necessitats informàtiques, en estreta interlocució amb el proveïdor de l’ERP i sistemes auxiliars.
 • Elaboració i revisió d’escandalls.
 • Interlocució per l’Auditoria Comptable.

*Requisits:

 • Diplomatura en ADE, Economia o Enginyeria.
 • Domini Excel.
 • Coneixements i experiència en ERP’s.
 • Experiència mínima de 3 anys en Control de Gestió en empresa industrial.
 • Perfils proactius, comunicatius, discrets, amb alta capacitat analítica i autonomia professional.

*Oferim:

 • Estabilitat professional.
 • Bon ambient de treball.
 • Formació per part de l’empresa.
 • Horari: 8-14h i 15-17h.
 • Sou negociable segons perfil i experiència aportada (amb plà de carrera).

*L’empresa creu en el dret a la igualtat retributiva sense discriminació per raó de gènere.

Scroll to Top