CAP DE MAGATZEM

Empresa Sector Distribució, situada a les rodalies de Manresa, busca un RESPONSABLE DE MAGATZEM per liderar el Magatzem.

*Funcions:

 • Lideratge del magatzem amb organització i gestió de personal assignat.
 • Coordinació amb Taller i Administració.
 • Gestió administrativa del magatzem (preparació d’albarans, entrades/ sortides material)
 • Control d’estocs
 • Recepció i control d’entrades i sortides de mercaderies
 • Preparació comandes
 • Ubicacions magatzem
 • Manipulació carretons elevadors
 • Manteniment, ordre i neteja del magatzem

*Requisits:

 • Carnet de carretoner vigent.
 • Experiència en Office i programes de gestió de magatzem.
 • Experiència mínima de 3-4 anys a Magatzem, però amb potencial per ser el responsable.
 • Candidats dinàmics, amb capacitat de lideratge i organització i alta capacitat comunicativa amb els clients.

*HORARI: MATÍ I TARDA DE DILLUNS A DIVENDRES (flexible)

25-27.000€/ Any

Scroll to Top