TÈCNIC/A INSPECTOR/A DE QUALITAT

Pionera empesa Tèxtil, propera a Manresa, busca incorporar un/a Tècnic/a de Qualitat que, reportant a Direcció de Qualitat es responsabilitzarà de:

 • Control de qualitat durant el procés productiu i del producte final.
 • Control dels sistemes de seguretat dels equips productius a totes les àrees de producció.
 • Formació als operaris en el control de la qualitat i en l’ús dels sistemes de seguretat de la maquinària.
 • Gestió de les no-conformitats de producció: investigació, elaboració d’informes, proposta d’accions de millora i seguiment fins al tancament.
 • Suport en l’elaboració i la distribució d’etiquetes producció.
 • Elaboració informe inspecció diària.
 • Suport en l’elaboració i la modificació de procediments i registres del sistema de gestió de la qualitat.
 • Suport a la validació de productes i validació canvis de format.
 • Gestió mostrateca producte acabat
 • Auditories Internes.

*Requisits:

 • CFGS Laboratori Clínic/ Biomèdic/ Laboratori d/Anàlisi i Control de Qualitat o Processos i Qualitat Indústries Alimentàries.
 • Experiència mínima de 1 any en lloc de treball similar i en auditories internes de qualitat.
 • Perfils dinàmics, amb iniciativa, habilitats comunicatives i capacitat de treball en equip.

*Oferim:

 • Estabilitat professional.
 • Formació contínua i plà de carrera pel desenvolupament professional.
 • TORN DE MATÍ.
 • 24.000-26.000€/ Any (inicials)- Segons perfil professional.
Scroll to Top