TÈCNIC/A SUPERIOR PRL

Empresa propera a Manresa, especialitzada en la fabricació i muntatge d’Equips Hidràulics, precisa incorporar de forma estable, un/a Tècnic/a Superior de PRL que farà d’enllaç entre el SPA i l’empresa com a Tècnic/a de Prevenció amb els Clients.

*Funcions:

  • Coordinació, planificació i promoció d’activitats empresarials internes preventives i amb els clients.
  • Seguiment amb el client a l’obra en curs.
  • Seguiment i compliment ISO amb suport extern d’un enginyer.
  • Participació en auditories dels sistemes de gestió.
  • Assegurar el compliment del sistema de gestió per la consecució dels objectius proposant mesures preventives o correctives en cas necessari.

*Requisits:

  • Formació com a Tècnic/a Superior en PRL amb les 3 especialitats (Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia).
  • Amb experiència i coneixements en: ISO 9001, 14001 i 45001.
  • Molt valorable amb experiència i capacitat per confeccionar els Plans de Seguretat.
  • Experiència en les tècniques i procediments per identificar, analitzar i valorar els riscs potencials en empreses industrials.
  • Candidats/es responsables, molt rigurosos, perseverants, amb alta capacitat d’anàlisis i proactivitat per la gestió i millora de l’activitat preventiva empresarial.

Horari: 8-13h i 15-18h

Salari segons experiència aportada.

Scroll to Top