TÈCNIC DE GESTIÓ DE MANTENIMENT

Pionera empresa en el seu sector, emplaçada al Solsonès, precisa un TÈCNIC DE GESTIÓ DE MANTENIMENT per establir i elaborar una millora en el pla de manteniment preventiu de fàbrica i supervisar el compliment de les normatives establertes, així com donar suport al responsable de manteniment en les tasques administratives del taller, supervisant el manteniment i compliments de les màquines de producció.

* En dependència del Cap de Manteniment, assumirà les següents funcions:

 • Supervisar el manteniment de les instal•lacions segons la normativa vigent.
 • Rebre modificacions de millores de màquines i utillatges.
 • Elaborar i millorar el pla de mantenimient preventiu de fàbrica.
 • Vetllar pel compliment de la producció de les diferents màquines fins a obtenir la producció amb la qualitat i el plaç d’entrega determinats en les especificacions sol.licitades.
 • Control de compres de material per recanvis.
 • Seguiment i col·laboració amb proveïdors externs per comparar productes i preus del material a comprar. 
 • Seguiment, junt amb el departament de compres, dels stocks de material.
 • Preparació i organització de documentació tècnica per administració i fàbrica. 
 • Arxiu i seguiment d’ordres de treball.
 • Col·laboració estreta amb els departaments de qualitat i PRL pel correcte compliment de les normatives legals establertes.

*Requisits:

 • Enginyeria tècnica mecànica o elèctrica/electrònica o FP/ CFGS mecànica/electrònica.
 • Usuari d’entorn Windows i sistemes ERP.
 • Anglès molt valorable.
 • Experiència de 5 anys desenvolupant funcions en departaments de manteniment en entorns industrials.
 • Candidats responsables, organitzats, amb capacitat comunicativa i de lideratge, amb molta iniciativa per la proposta de millores productives i alta capacitat pel treball en equip.
 • Residència al Solsonès, Bages o Berguedà.

30.000€/ Any (a negociar segons perfil aportat).

Scroll to Top