GPF Recursos Humans

GPF Recursos Humans

Des de 1973


G.P.F., consultoria de Recursos Humans va ser fundada a Manresa l’any 1973. Actualment, amb més de 40 anys d’experiència en l’àmbit de la selecció de personal, compte amb un equip renovat que segueix apostant per la gestió integral en l’àrea dels Recursos Humans: el valor humà de les persones.

Imma Riudor i Eva Caus encapçalen el projecte, aportant una àmplia i sòlida experiència en el món de la consultoria i selecció de personal.

El nostre objectiu és col.laborar amb les empreses per Optimitzar i Gestionar els Recursos Humans de manera que, per una part, aconseguim el desenvolupament personal i la satisfacció dels empleats i, per l'altra, l'alta efectivitat i productivitat de l'organització.
En definitiva, convergir els objectius organitzacionals amb els de les persones que l'integren.

Els valors de la nostra empresa per aconseguir la satisfacció dels nostres clients es basen en “generar confiança, ser prou responsables i treballar molt”.

GPF Recursos Humans
Anem per feinaPRÒXIM WEBINAR: "COM PREPARAR UN BON CV" - 21 D'OCTUBRE. Contacta'ns i t'informem!
 

La nostra Organització

A la nostra organització treballem per fer possible la integració dels candidats a un nou entorn professional.
GPF Recursos Humans
Consultoria Comercial

Detecció de necessitats a les empreses i assessorament en l’àrea global de recursos humans aplicats a les organitzacions (noves incorporacions, avaluacions de personal, polítiques retributives, descripció del lloc de treball, etc.) disposem d’una xarxa d’experts que responen a les demandes concretes de cada empresa.

Disposem de l’experiència i el coneixement per fer front a les diferents situacions que tinguin lloc en l’àmbit dels Recursos humans.


Consultoria de Selecció

La selecció de personal és un procés que va més enllà de trobar la persona adequada per a un lloc de treball determinat.

Es tracta d’interrelacionar els seus elements clau: la política de l’empresa amb les competències de l’organització i la pròpia estructura de funcionament intern d’aquesta.

El resultat permet fer més operatives les organitzacions, optimitzant les interaccions humanes i maximitzant el seu valor afegit, tenint en compte el factor motivacional.

GPF Recursos Humans

Perquè ens basem en:

Rigor i confidencialitat en tots els processos de les empreses clients i en les candidatures professionals.
Extensa experiència en la selecció de perfils professionals ajustats a les necessitats de cada empresa.
Dilatada experiència dels nostres Consultors en l’àmbit empresarial, en RRHH i en la pròpia empresa GPF.
Flexibilitat i rapidesa. Coneixement específic de les característiques del treball, així com del mercat laboral al que pertany.
Coneixement del teixit empresarial de la nostra comarca i comarques limítrofes.
Proactivtat en la recerca de candidats.
Àmplia base de dades de candidats amb perfils professionals altament qualificats i preparats per prendre decisions.
Us de les noves tecnologies en el procés de selecció.
Ús de la llengua Anglesa, Francesa així com altres llengües puntuals que puguin ser d'interès per l'empresa, en les entrevistes de selecció i proves especialitzades.
Respecte per les persones i pel què representa l’àmbit professional a les seves vides.
Xarxa d’experts que ofereixen assessorament sigui quina sigui la demanda.

Per la nostra polivalència en :

Oferim un procés de selecció àgil, ràpid i efectiu que aporta solucions per:
Selecció i avaluació de candidats externs
Processos d’avaluació de treballadors interns
Gestió de personal temporal
Millores organitzatives i en productivitat
Assessorament integral empresarial
GPF Recursos Humans
 

La finalitat recau en la presentació dels finalistes més ajustats al perfil sol.licitat, els quals seran els professionals que millor desenvoluparan una adaptació a l’empresa i al lloc de treball.

Identificació de les competències claus, estructura de funcionament i dinàmica de relacions personals de l’entorn de treball, pel posterior reclutament del candidat, amb les necessitats intrínseques del lloc a cobrir.
Detall de les responsabilitats que desenvoluparà el candidat: formació, experiència, idiomes i altres característiques necessàries pel bon desenvolupament del lloc a cobrir.
Ús de la base de dades interna de l'empresa, web GPF, web Infofeina, publicacions en xarxes socials (Linkedin,…), en premsa regional (Regió 7) o, si és necessari, en altres vies digitals o en altra premsa espanyola en funció dels perfils i/o empreses sol.licitants.
Recepció inicial de totes les candidatures, prè-seleccionant i avaluant aquelles que millor s’ajusten al perfil requerit.
Primera presa de contacte i filtre telefònic dels candidats. Concretem entrevistes personals amb aquells que resultin idonis pel lloc.
Valoració de característiques subjacents de les persones, que els permet tenir un rendiment superior en un treball, lloc i situació concreta.
Per l’avaluació completa del perfil professional, s’avalua el perfil actitudinal i aptitudinal, amb proves d’intel.ligència, raonament, personalitat, idiomes i, si és necessari, proves específiques del perfil sol.licitat.
Seran demanades amb prèvia autorització del candidat.
Elaboració d’informes psicotècnics amb l’avaluació global dels candidats finalistes.
Presentació amb el client dels candidats finalistes.
Valoració directa dels finalistes per l’empresa.
Realització de contactes periòdics amb el client i amb el candidat, per conèixer el desenvolupament professional d’aquest després de la seva incorporació.
GPF ofereix un periode de garantia en el procés de selecció, en funció dels requeriments professionals.

GPF també ofereix altres àrees d’actuació:

Avaluacions de Personal: identificar competències professionals del personal intern de l’empresa per reorganitzar categories o promocions dins de l’organització.

Reorientació de Professionals – Outplacement: ofereix suport, informació i assessorament per a la recerca d'una nova ocupació als treballadors que han estat acomiadats d'una organització fruit d'un procés de reestructuració empresarial.

GPF Executive: especialitzats en Headhunting. Volem que les empreses marquin la diferència: Captació de talents, proporcionant Senior Managers i Directors d'excepcional valúa professional per aconseguir un alt rendiment a la companyia.

Orientació Professional Personalitzada: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals.
(Llegiu-ne més)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PERSONALITZADA

- A qui es dirigeix el servei i amb quina finalitat?

Es dirigeix a totes aquelles persones interessades en buscar feina o assolir un canvi professional, ajudant-los a preparar-se adequadament davant els possibles processos de selecció que hauran d'afrontar en la seva recerca laboral en totes les seves vessants.

Es tracta d’integrar les necessitats personals amb la realitat laboral actual, formada per un nombre molt elevat de persones amb interessos laborals i poques oportunitats empresarials.

- En què consisteix?

En avaluar, en primer lloc, la predisposició inicial i els recursos que té a l’abast el candidat per poder accedir al canvi laboral que està buscant i, en segon lloc, des d'un punt de vista professional, orientar-lo per assolir amb millors garanties d’èxit aquest canvi:

 • Gestió emocional i actitud personal.
 • Auto-avaluació, identificació de competències i motivacions.
 • Ús de tècniques correctes:
  • Disseny CV i carta de presentació.
  • Claus per la superació d’una Entrevista de Selecció. Errors a evitar.
  • Comunicació verbal i no verbal.
  • Claus de superació dels tests psicotècnics.
 • Orientació sobre canals de recerca laboral.

- Quins beneficis obtindràs?

Una diferència competitiva sobre altres persones en la mateixa situació, que t’obrirà les vies per focalitzar la teva vida professional en allò que desitges, per poder aconseguir la incorporació o reincorporació al mercat laboral en el mínim temps possible, i un auto-coneixement del teu perfil psico-laboral.

Formar part de la borsa de treball de GPF i empreses col.laboradores.

Tallers d’Orientació Professional Grupal: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals mitjançant tècniques i dinàmiques de grup.
Té per objectiu donar eines i recursos de recerca activa de feina, compatir experiències amb altres persones i tenir el recolzament d’una organització que vetlla pel desenvolupament professional de les persones.
(Llegiu-ne més)

TALLER D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

- A qui es dirigeix el servei i amb quina finalitat?

Es dirigeix a totes aquelles persones interessades en buscar feina o assolir un canvi professional, ajudant-los a preparar-se adequadament davant els possibles processos de selecció que hauran d'afrontar en la seva recerca laboral en totes les seves vessants.

Es tracta d’integrar les necessitats personals amb la realitat laboral actual, formada per un nombre molt elevat de persones amb interessos laborals i poques oportunitats empresarials.

- En què consisteix?

En comprovar, entre els assistents al taller, les diferents situacions que es donen durant els processos de selecció, en com les afronta cadascú, detectant habilitats i mancances, per poder reflexionar amb les experiències prèvies, tot aportant els recursos necessaris per assolir amb més probabilitat l’èxit i l’objectiu proposat per cadascú a nivell laboral.

 • Gestió emocional i actitud personal.
 • Identificació de competències i motivacions.
 • Ús de tècniques correctes:
  • Disseny CV i carta de presentació
  • Dinàmiques de grup: entrevistes personals i grupals. Errors a evitar.
  • Comunicació verbal i no verbal.
  • Claus de superació de tests psicotècnics
 • Orientació sobre canals de recerca laboral.

El servei també inclou posar a la disposició dels usuaris una borsa de treball en contacte amb múltiples empreses i poder-los presentar preferentment en els diferents processos de selecció que es portin a terme.

- Quins beneficis obtindràs?

Una diferència competitiva sobre altres persones en la mateixa situació, que t’obrirà les vies per focalitzar la teva vida professional en allò que desitges, per poder aconseguir la incorporació o reincorporació al mercat laboral en el mínim temps possible, havent-te nodrit de les experiències dels assistents en situacions similars.

Formar part de la borsa de treball de GPF i empreses col.laboradores.

GPF Recursos Humans
 
***ORIENTACIÓ PROFESSIONAL***

*Us oferim servei personalitzat de diagnòstic psicoprofessional i de reorientació laboral (assesorament, metodologia i estratègia de recerca), així com la participació en la nostra àmplia base de clients, amb l’objectiu d’aconseguir la incorporació al mercat laboral en el mínim temps possible a l’àrea de Catalunya Central, principalment, així com a l'estranger, gràcies a col.laboracions amb empreses externes.

*Disposem de dos serveis diferents:
- Orientació Professional Personalitzada: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals.
- Tallers d’Orientació Professional Grupal: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals mitjançant tècniques i dinàmiques de grup.

*Si esteu interessats en els serveis, poseu-vos en contacte i us informem sense compromís.
WEBINAR 23 DE SETEMBRE: "COM PREPARAR UN BON CV".

Vols que aquella empresa que t'nteressa, et convoqui a entrevista per donar-te l'oportunitat d'explicar allò que has deixat per escrit al cv i no saps com despertar el seu interès?

Inscriu-te al nostre webinar i et donarem els recursos necessaris per aconseguir el teu objectiu.

Contacta'ns i t'informem!
TÈCNIC/A DE PROJECTES

Important empresa del Bages amb fort creixement, busca un Tècnic/a de Projectes per ser el cap visible i responsable dels projectes que se li otorguin.

En dependència de Direccó Tècnica, es responsabilitzarà dels seus projectes, des de la planificació, la direcció, coordinació i supervisió d'aquests, així com la seva industrialització i implantació, fent el seguiment a l'obra i el control de terminis i costos.
- Assumirà el contacte directe a nivell tècnic amb els clients, en assessorament i seguiment dels projectes.
- Coordinarà i supervisarà els industrials i els tallers propis i externs.
- Gestionarà les comandes necessàries segons projecte.
- També haurà de fer un seguiment dels projectes un cop finalitzats.

*Requisits:
- Formació en Enginyeria.
- Imprescindible, amb domini programes de disseny 2D i 3D.
- Anglès nivell conversa.
- Experiència mínima 3-4 anys com a Tècnic de Projectes, sent altament valorable en sector fusteria, construcció civil, empreses de mecanització..., en empreses amb treball per projectes.
- Candidats amb capacitat per desenvolupar tasques polivalents, amb alta capacitat comunicativa, de treball en equip, però també amb dots de lideratge i organització i altament implicats en la consecució dels objectius marcats.

Busquem un perfil molt constructiu amb la visió de la formació d'enginyeria.

Sou a concretar segons perfil aportat (26.000- 30.000€).
BACK OFFICE COMERCIAL & MARKETING DIGITAL

Empresa del Bages, líder en Maquinària especialitzada, precisa incorporar un/a Back Office amb domini de Màrqueting digital.

* Funcions:
- Suport global administratiu al Dpt. Comercial.
- Recolzament als tècnics- comercials en la gestió i el seguiment d'activitats diàries de documentació comercial, com la preparació d'ofertes, entre altres.
- Gestió documental i introducció de dades (comandes i clients) a la base de dades.
- Participació en la millora d'estratègies a nivell de màrqueting digital.
- Gestió i millora de la web corporativa, xarxes socials i CRM.
- Creació i edició de presentacions (PowerPoint).
- Preparació de documentació, contractació de serveis, mailings... per les fires/ events i els diferents viatges en què assistiran els comercials.

*Requisits:
- Formació en Comerç i Marketing, Comerç Internacional...
- Anglès avançat
- Experiència mínima de 3 anys com a Back Office en departament Comercial, amb experiència en gestió de CRM.
- Experiènica en Màrketing tradicional i Digital.
- Experiència i domini en: presentacions en PowerPoint, edició en Photoshop, domini d'Illustrator i InDesign, així com experiència en WordPresss.
- Experiència demostrable en creació de continguts per diferents canals, web i xarxes socials.
- Imprescindible, candidats/ es amb capacitat de gestió comercial, implicats en la millora i gestió del contingut online i amb alta proactivitat i implicació.

Horari: 8-13h i 15-18h
Sou a negociar segons perfil aportat.
TÈCNIC DE MANTENIMENT (20/ 25h setmanals)

Centre esportiu del Bages busca un Tècnic de Manteniment que vetllarà pel bon funcionament de la maquinària i instal·lacions, així com de la conservació del centre en general.

*Funcions:
- Manteniment preventiu i correctiu electromecànic.
- Revisió d’enllumenaments. circuits hidràulics, aparells de climatització, sanitaris, manteniment i revisió de màquines fitness, pintura...

*Requisits:
- Formació Electromecànica
- Experiència mínima de 2 anys en tasques polivalents de manteniment d'instal.lacions.
- Persona amb iniciativa, resolutiva, dinàmica i amb coneixements d'electricitat i manteniment d'instal·lacions.

20/ 25h setmanals
ENGINYER/A SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Pionera Multinacional del Bages cerca un Enginyer/a de Seguretat Alimentària per millorar el nivell de control de seguretat alimentària i implementar la norma ISO22000.

Reportant a Direcció Industrial es responsabilitzarà de:
•Pilotar la implementació de la ISO22000, responsabilitzant-se del projecte i de les fases necessàries per l'obtenció en 18 mesos.
• Responsable de perills (HACCP), control de PRP, CCP i el sistema de traçabilitat.
• Optimitzar plans de control i requisits de proveïdors.
• Analitzar disfuncions i no conformitats proposant mesures correctives.
• Impulsar la qualitat a nivell d'empresa i equips de producció.
• Gestionar projectes de millora contínua en control de seguretat alimentària.
• Gestionar l'evaluació de proveïdors.
• Participar en el desenvolupament de nous productes pel mercat nacional: matèries primes, formulació, regulacions, etiquetat.
• Cooperació amb el departament de qualitat de productes.

* Requisits:
• Grau en Enginyeria Agroalimentària
• Anglès avançat professionalment.
• Experiència mínima de 4-5 anys en departament de qualitat, en Control de Seguretat Alimentària, amb amplis coneixements de la norma ISO 22000.
• Candidats metòdics, molt pragmàtics, proactius, amb facilitat pel treball en equip i amb àmplia vocació pel servei al client.

Sou segons perfil aportat.
ASSISTENT COMERCIAL D'EXPORTACIÓ

Empresa del Bages, amb més de 30 anys al mercat nacional i amb àmplia expansió en l'internacional, precisa incorporar un/a Back Office pel seu Dpt. Exportació. En dependència del Responsable d'Exportació es responsabilitzarà de:
- Gestió d'ofertes, comandes, logística, expedicions i control de riscs, segons la política financera de l'empresa.
- Gestió documental d'exportacions i gestió de cobraments.
- Manteniment de la cartera de clients.
- Presentació de novetats als clients.
- Seguiment del Servei Postvenda, així com d'incidències.
- Col.laboració amb màrketing en la comunicació a clients d'exportació.

*Requisits:
- Formació en Comerç Internacional.
- Imprescindible amb Domini d'Anglès (parlat i escrit).
- Molt valorable amb coneixements de Francès, Italià o Alemany.
- Experiència en Atenció al Client Nacional/ Internacional.
- Molt valorable amb coneixements i/o experiència en gestió documental d'exportacions.
- Candidats dinàmics, proactius i amb clara orientació de servei al client.

* Horari partit i Div. Matins.
21.000€/ Any
ADJUNT DIRECTOR PRODUCCIÓ

Important planta del Solsonès, amb fort procés d'expansió, necessita incorporar un Adjunt al Director de Producció (al qual reportarà), responsabilitzant-se d'organitzar i assegurar que el procés de fabricació es desenvolupi d'acord amb les especificacions tècniques adequades i que aquestes s'ajustin al budget econòmic, coordinant els recursos, tant humans com tècnics, sota unes condicions segures i controlades per a assolir els indicadors de producció assignats i la qualitat del producte.

- Confeccionarà el programa de producció i la distribució dels recursos humans en cada secció, junt amb l'encarregat de fàbrica i l'àrea de RRHH.
- Col·laborarà amb Direcció General per assegurar els medis tècnics per a la realització dels productes, així com analitzar els nous productes juntament amb el departament de qualitat.
- Presentació de prototips i costos.
- Elaboració d'informes sobre la marxa de la planta i reportar-los a Direcció General.
- Determinar objectius de compres amb criteris de qualitat, serveis i preu, així com seleccionar proveïdors
estratègics i alternatius.
- Realitzar escandalls industrials de nous productes i revisió i actualització dels existents.
- Realització de pressupostos anuals dels centres de cost assignats.
- Col·laborar junt amb Dpt. de Manteniment i PRL en assegurar que la planta disposi dels elements segurs i preventius d'accidents.
- Negociació amb empreses externes de treball complementari.

*Requisits:
- Enginyeria industrial (molt valorable tèxtil o mecànica).
- Formació en sistemes de qualitat i logística, en gestió de projectes i en PRL.
- Amplis coneixements de mecànica industrial, neumàtica i hidràulica.
- Anglès avançat
- Àmplia experiència desenvolupant tasques d'alta responsabilitat en sector industrial, liderant equips de treball i coordinant àrees en l'àmbit industrial.
- Busquem candidats dinàmics, proactius, amb capacitat de planificació i organització, amb iniciativa i capacitat resolutiva per prendre decisions.
Amb alta capacitat negociadora i tolerància a l'estrés.

*RESIDENTS AL SOLSONÈS O RODALIES.

* AMB ALTA PROJECCIÓ PROFESSIONAL A CURT TERMINI.

30.000- 45.000€/ Any (F+V, en funció del perfil aportat).
PROGRAMADOR DE PLC's

Empresa industrial del Bages selecciona un TÈCNIC D'AUTOMATITZACIÓ per desenvolupar les següents tasques:
- Definició d'especificacions inicials de projectes d'automatització i desenvolupament de documentació.
- Disseny d'esquemes elèctrics
- Progrmació de PLC's, terminals tàctils i sistemes de supervisió SCADA.
- Postes en marxa de les instal.lacions.

* Requisits:
- Enginyeria Tècnica o Grau en Enginyeria Electrònica, Telecomunicacions...
- Coneixements Autocad
- Nivell avançat en programació d'autòmates programables (Schneider, Siemens i Rockwell).
- Nivell avançat se sistemes SCADA de supervisió (Citec i WinCC.
- Experiència mínima de 2 anys en programació.
- Disponibilitat per viatjar ocasionalment.
CAP D'OFICINA TÈCNICA

Empresa dedicada al disseny i fabricació de maquinària industrial, precisa un DIRECTOR TÈCNIC per dirigir, liderar i coordinar l'equip del departament i de les enginyeries exteriors per dur a terme la definició i planificació dels projectes de l'empresa.

- Organització del departament segons projectes (lideratge de 5-7 projectistes).
- Seguiment integral dels projectes
- Control i supervisió de la documentació tècnica.
- Supervisió dels projectes
- Resolució d'incidències.
- Establirà relació directe amb el client en tots els aspectes tècnics conceptualitzats a mida.
- Presa de decisions tècniques.

* Requisits:
- Enginyeria / Grau especialitat en Mecànica.
- Domini d'Anglès
- Experiència mínima de 5-7 anys en direcció d'oficina tècnica en empresa industrial de maquinària (automatismes...).
- Candidats dinàmics, amb altes dots de lideratge i capacitat organitzativa.

*Interessants condicions econòmiques.
MECÀNICS I ELÈCTRICS DE MANTENIMENT

Destacada empresa del sector de l'alimentació, vol incorporar un ELÈCTRIC i un MECÀNIC DE MANTENIMENT que, en dependència del Cap de Manteniment, es responsabilitzaran de:

- Realització del manteniment
preventiu i correctiu elèctric o mecànic, tant dels equips productius com de les instal.lacions.
- Reparació de les màquines en el menor temps possible o segons el calendari previst.
- Soldadura (amb TIG).

* Requisits:
- FP/ CFGM/ CFGS en Electromecànica, Electricitat, Mecànica...
- Experiència mínima de 2 anys en manteniment elèctric o mecànic de maquinària (preferiblement alimentària).
- Valorable amb experiència en automatismes i en soldadura TIG.
- Candidats amb facilitat pel treball en equip, responsables, dinàmics, amb flexibilitat segons càrregues productives o incidències i en búsqueda d'estabilitat laboral.

* Torn rotatiu setmanal (matí/ tarda).
20-25.000€/ Any - Inicials (segons experiència aportada) + HORES EXTRES.
PROJECTISTA MECÀNIC SENIOR

Empresa del Bages dedicada a la fabricació i comercialització de maquinària industrial, precisa un PROJECTISTA MECÀNIC per portar a terme la gestió de projectes tècnics, des del disseny, el desenvolupament, la industrialització i fins a l'entrega.

*Funcions:
-Disseny mecànic, des de la generació de conceptes fins al disseny detallat.
- Disseny de nous components, parts mecàniques i automatismes.
- Estudi i càlcul de components complint amb costos prè-determinats.
- Realització de planells de fabricació i documentació per fabricació.

* Requisits:
- Enginyeria / Grau especialitat en Mecànica/ Cicle Formatiu.
- Anglès avançat demostrable (parlat i escrit).
- Experiència desenvolupant projectes en equip.
- Imprescindible amb àmplia experiència (mínim 5-6 anys) com a projectista mecànic de maquinària industrial complexe amb AUTOMATISMES.
- Candidats proactius, amb capacitat organitzativa i gestió de projectes tècnics.

* Important retribució econòmica personalitzada segons perfil aportat.
PROGRAMADOR .NET

Empresa del Bages, pionera en el seu sector, a nivell nacional i internacional, necessita un PROGRAMADOR.NET per desenvolupar les següents funcions:
- Desenvolupament d'aplicacions en .Net (Winforms, WfW, ASP) per entorns industrials.
- Gestió i administració de bases de dades en SQL Server.
- Disseny d'informes en Crystal Reports.
- Disseny i configuració de xarxes industrials
- Programació de PLC's.
- Posta en marxa de les instal.lacions
- Gestió de projectes.

*Requisits:
- Enginyeria Tècnica en Electrònica o Telecomunicacions.
- Anglès mig
- Coneixements bàsics en html, javasciot i ASP.
- Experiència en programació .Net, WfW o Winforms, en disseny amb Autocad i en Programació de PLC i Scada.
- Valorable amb experiència en comunicacions serie, TCP, i webservices.
- Busquem candidats dinàmics, resolutius, amb facilitat pel treball en equip i amb habilitat en la gestió de projectes.
- RESIDENTS AL BAGES, OSONA, BERGUEDÀ O SOLSONÈS.

*POSSIBILITAT DE CONVINAR TREBALL PRESENCIAL AMB TELETREBALL.

30-32.000€/ Any (negociable).
PLANIFICADOR/ A

Empresa del Bages del sector alimentació, amb àmplia experiència en el seu àmbit, necessita un PLANIFICADOR que, en dependència del Cap de Planificació, es responsabilitzarà de:
- Revisió del pla de producció.
- Verificar l'existència de materials específics a través del SAP.
- Planificar i fer seguiment dels materials en temps i quantitat.
- Coordinació amb fàbrica, magatzem i logística.
- Regularització d'stocks.
- Resolució d'incidències

*Requisits:
- Enginyeria o similar (molt valorable).
- Domini EXCEL i SAP (o altres ERP).
- Anglès avançat (parlat i escrit)
- Experiència en funcions similars 2 anys i en processos productius.
- Experiència en administració d'inventaris i cadenes de subministrament.
- Habituats a gestionar alt nombre de referències.
- Candidats molt autònoms, analítics, amb capacitat de presa de decisions, comunicatius i enfocats al client per detectar i prioritzar les necessitats comercials.

8'30h-17'30h
25-33.000€ /Any (segons perfil).


93 872 49 59
gpf@gpftreballestable.cat
Passeig Pere III nº14-16, 3er 4t - 08242 Manresa

Info Feina     InfoJobs     Regió 7
AVÍS LEGAL

L’Empresa GPF RECURSOS HUMANS, SCP, amb domicili professional a Manresa, Passeig Pere III nº14-16, 3er 4t i CIF J66105115 és el propietari i gestor de la web GPF RECURSOS HUMANS, SCP, i posa a la seva disposició la web informativa www.gpftreballestable.cat així com les seves normes de funcionament.

La utilització de la present web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la citada web. El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per a qualsevol suggeriment o aclariment, pot escriure'ns a l'adreça de correu electrònic a gpf@gpftreballestable.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GPF RECURSOS HUMANS, SCP és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d'elements del web.

S'autoritza l'activitat de descarregar i emmagatzemar en el disc dur de l'usuari del web la informació continguda i que és propietat de GPF RECURSOS HUMANS, SCP sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui el que sigui el mitjà), reutilitzin, copiïn (sigui el que sigui el mitjà) plagiïn, etc. per a finalitats de caràcter públic o comercial, sense l'autorització per escrit de GPF RECURSOS HUMANS, SCP.

Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.

En cap cas, serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pugui cometre qualsevol USUARI del web.

CONTINGUTS DE LA WEB I RESPONSABILITAT

GPF RECURSOS HUMANS, SCP rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, sense comunicació prèvia.

GPF RECURSOS HUMANS, SCP rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada o no publicada amb el seu nom.

GPF RECURSOS HUMANS, SCP no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.

Així mateix, GPF RECURSOS HUMANS, SCP no es fa responsable dels possibles errors de Seguretat, problemes tècnics o fallades mecàniques que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Per al cas que GPF RECURSOS HUMANS, SCP proporcioni l'accés a altres webs de tercers mitjançant enllaços seria únicament amb la finalitat exclusiva d'informar de l'existència d'altres fonts d'informació en Internet. GPF RECURSOS HUMANS, SCP no és responsable ni del contingut d'aquests webs ni del resultat obtingut per l'usuari si accedeix.

ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS

Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hipervincle entre les seves pàgines web i el web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP qualsevol dels seus canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de GPF RECURSOS HUMANS, SCP, sempre que es respecti l'estructura de la part del web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP on enllacin. No podrà reproduir continguts del web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP dins del seu web.

Establir un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre GPF RECURSOS HUMANS, SCP i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de GPF RECURSOS HUMANS, SCP dels seus serveis i continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES

L’informem de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de GPF RECURSOS HUMANS, SCP al qual s'incorporaran les dades personals que vostè ens proporcioni, amb la finalitat de fer un us intern i ocupar-nos de les seves consultes i/o serveis oferts o requerits. En cas de que vostè no estigui d’acord cal que ens ho indiqui expressament per escrit.

Les dades personals incorporades al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

L'interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una carta, amb copia del seu DNI, a GPF RECURSOS HUMANS, SCP a Manresa, Passeig Pere III nº14-16, 3er 4t.

© GPF Recursos Humans - Passeig Pere III nº14-16, 3er 4t - 08242 Manresa - Tel. 93 872 49 59 - gpf@gpftreballestable.cat
Tweeter GPF Recursos Humans
Tweeter GPF Recursos Humans

PAS 1: SELECCIONA L'ARXIU DEL TEU CURRÍCULUM.
IMPORTANT: El nom de l'arxiu que seleccionis, no pot contenir signes estranys, espais, accents ni ñ.
PAS 2: INTRODUEIX A L'ESPAI EN BLANC LA COMBINACIÓ DE LLETRES I/O NÚMEROS.