GPF Recursos Humans

GPF Recursos Humans

Des de 1973


G.P.F., consultoria de Recursos Humans va ser fundada a Manresa l’any 1973. Actualment, amb més de 40 anys d’experiència en l’àmbit de la selecció de personal, compte amb un equip renovat que segueix apostant per la gestió integral en l’àrea dels Recursos Humans: el valor humà de les persones.

Imma Riudor i Eva Caus encapçalen el projecte, aportant una àmplia i sòlida experiència en el món de la consultoria i selecció de personal.

El nostre objectiu és col.laborar amb les empreses per Optimitzar i Gestionar els Recursos Humans de manera que, per una part, aconseguim el desenvolupament personal i la satisfacció dels empleats i, per l'altra, l'alta efectivitat i productivitat de l'organització.
En definitiva, convergir els objectius organitzacionals amb els de les persones que l'integren.

Els valors de la nostra empresa per aconseguir la satisfacció dels nostres clients es basen en “generar confiança, ser prou responsables i treballar molt”.

GPF Recursos Humans
Anem per feinaPRÒXIM TALLER D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: 24 D'OCTUBRE
 

La nostra Organització

A la nostra organització treballem per fer possible la integració dels candidats a un nou entorn professional.
GPF Recursos Humans
Consultoria Comercial

Detecció de necessitats a les empreses i assessorament en l’àrea global de recursos humans aplicats a les organitzacions (noves incorporacions, avaluacions de personal, polítiques retributives, descripció del lloc de treball, etc.) disposem d’una xarxa d’experts que responen a les demandes concretes de cada empresa.

Disposem de l’experiència i el coneixement per fer front a les diferents situacions que tinguin lloc en l’àmbit dels Recursos humans.


Consultoria de Selecció

La selecció de personal és un procés que va més enllà de trobar la persona adequada per a un lloc de treball determinat.

Es tracta d’interrelacionar els seus elements clau: la política de l’empresa amb les competències de l’organització i la pròpia estructura de funcionament intern d’aquesta.

El resultat permet fer més operatives les organitzacions, optimitzant les interaccions humanes i maximitzant el seu valor afegit, tenint en compte el factor motivacional.

GPF Recursos Humans

Perquè ens basem en:

Rigor i confidencialitat en tots els processos de les empreses clients i en les candidatures professionals.
Extensa experiència en la selecció de perfils professionals ajustats a les necessitats de cada empresa.
Dilatada experiència dels nostres Consultors en l’àmbit empresarial, en RRHH i en la pròpia empresa GPF.
Flexibilitat i rapidesa. Coneixement específic de les característiques del treball, així com del mercat laboral al que pertany.
Coneixement del teixit empresarial de la nostra comarca i comarques limítrofes.
Proactivtat en la recerca de candidats.
Àmplia base de dades de candidats amb perfils professionals altament qualificats i preparats per prendre decisions.
Us de les noves tecnologies en el procés de selecció.
Ús de la llengua Anglesa, Francesa així com altres llengües puntuals que puguin ser d'interès per l'empresa, en les entrevistes de selecció i proves especialitzades.
Respecte per les persones i pel què representa l’àmbit professional a les seves vides.
Xarxa d’experts que ofereixen assessorament sigui quina sigui la demanda.

Per la nostra polivalència en :

Oferim un procés de selecció àgil, ràpid i efectiu que aporta solucions per:
Selecció i avaluació de candidats externs
Processos d’avaluació de treballadors interns
Gestió de personal temporal
Millores organitzatives i en productivitat
Assessorament integral empresarial
GPF Recursos Humans
 

La finalitat recau en la presentació dels finalistes més ajustats al perfil sol.licitat, els quals seran els professionals que millor desenvoluparan una adaptació a l’empresa i al lloc de treball.

Identificació de les competències claus, estructura de funcionament i dinàmica de relacions personals de l’entorn de treball, pel posterior reclutament del candidat, amb les necessitats intrínseques del lloc a cobrir.
Detall de les responsabilitats que desenvoluparà el candidat: formació, experiència, idiomes i altres característiques necessàries pel bon desenvolupament del lloc a cobrir.
Ús de la base de dades interna de l'empresa, web GPF, web Infofeina, publicacions en xarxes socials (Linkedin,…), en premsa regional (Regió 7) o, si és necessari, en altres vies digitals o en altra premsa espanyola en funció dels perfils i/o empreses sol.licitants.
Recepció inicial de totes les candidatures, prè-seleccionant i avaluant aquelles que millor s’ajusten al perfil requerit.
Primera presa de contacte i filtre telefònic dels candidats. Concretem entrevistes personals amb aquells que resultin idonis pel lloc.
Valoració de característiques subjacents de les persones, que els permet tenir un rendiment superior en un treball, lloc i situació concreta.
Per l’avaluació completa del perfil professional, s’avalua el perfil actitudinal i aptitudinal, amb proves d’intel.ligència, raonament, personalitat, idiomes i, si és necessari, proves específiques del perfil sol.licitat.
Seran demanades amb prèvia autorització del candidat.
Elaboració d’informes psicotècnics amb l’avaluació global dels candidats finalistes.
Presentació amb el client dels candidats finalistes.
Valoració directa dels finalistes per l’empresa.
Realització de contactes periòdics amb el client i amb el candidat, per conèixer el desenvolupament professional d’aquest després de la seva incorporació.
GPF ofereix un periode de garantia en el procés de selecció, en funció dels requeriments professionals.

GPF també ofereix altres àrees d’actuació:

Avaluacions de Personal: identificar competències professionals del personal intern de l’empresa per reorganitzar categories o promocions dins de l’organització.

Reorientació de Professionals – Outplacement: ofereix suport, informació i assessorament per a la recerca d'una nova ocupació als treballadors que han estat acomiadats d'una organització fruit d'un procés de reestructuració empresarial.

GPF Executive: especialitzats en Headhunting. Volem que les empreses marquin la diferència: Captació de talents, proporcionant Senior Managers i Directors d'excepcional valúa professional per aconseguir un alt rendiment a la companyia.

Orientació Professional Personalitzada: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals.
(Llegiu-ne més)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PERSONALITZADA

- A qui es dirigeix el servei i amb quina finalitat?

Es dirigeix a totes aquelles persones interessades en buscar feina o assolir un canvi professional, ajudant-los a preparar-se adequadament davant els possibles processos de selecció que hauran d'afrontar en la seva recerca laboral en totes les seves vessants.

Es tracta d’integrar les necessitats personals amb la realitat laboral actual, formada per un nombre molt elevat de persones amb interessos laborals i poques oportunitats empresarials.

- En què consisteix?

En avaluar, en primer lloc, la predisposició inicial i els recursos que té a l’abast el candidat per poder accedir al canvi laboral que està buscant i, en segon lloc, des d'un punt de vista professional, orientar-lo per assolir amb millors garanties d’èxit aquest canvi:

 • Gestió emocional i actitud personal.
 • Auto-avaluació, identificació de competències i motivacions.
 • Ús de tècniques correctes:
  • Disseny CV i carta de presentació.
  • Claus per la superació d’una Entrevista de Selecció. Errors a evitar.
  • Comunicació verbal i no verbal.
  • Claus de superació dels tests psicotècnics.
 • Orientació sobre canals de recerca laboral.

- Quins beneficis obtindràs?

Una diferència competitiva sobre altres persones en la mateixa situació, que t’obrirà les vies per focalitzar la teva vida professional en allò que desitges, per poder aconseguir la incorporació o reincorporació al mercat laboral en el mínim temps possible, i un auto-coneixement del teu perfil psico-laboral.

Formar part de la borsa de treball de GPF i empreses col.laboradores.

Tallers d’Orientació Professional Grupal: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals mitjançant tècniques i dinàmiques de grup.
Té per objectiu donar eines i recursos de recerca activa de feina, compatir experiències amb altres persones i tenir el recolzament d’una organització que vetlla pel desenvolupament professional de les persones.
(Llegiu-ne més)

TALLER D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

- A qui es dirigeix el servei i amb quina finalitat?

Es dirigeix a totes aquelles persones interessades en buscar feina o assolir un canvi professional, ajudant-los a preparar-se adequadament davant els possibles processos de selecció que hauran d'afrontar en la seva recerca laboral en totes les seves vessants.

Es tracta d’integrar les necessitats personals amb la realitat laboral actual, formada per un nombre molt elevat de persones amb interessos laborals i poques oportunitats empresarials.

- En què consisteix?

En comprovar, entre els assistents al taller, les diferents situacions que es donen durant els processos de selecció, en com les afronta cadascú, detectant habilitats i mancances, per poder reflexionar amb les experiències prèvies, tot aportant els recursos necessaris per assolir amb més probabilitat l’èxit i l’objectiu proposat per cadascú a nivell laboral.

 • Gestió emocional i actitud personal.
 • Identificació de competències i motivacions.
 • Ús de tècniques correctes:
  • Disseny CV i carta de presentació
  • Dinàmiques de grup: entrevistes personals i grupals. Errors a evitar.
  • Comunicació verbal i no verbal.
  • Claus de superació de tests psicotècnics
 • Orientació sobre canals de recerca laboral.

El servei també inclou posar a la disposició dels usuaris una borsa de treball en contacte amb múltiples empreses i poder-los presentar preferentment en els diferents processos de selecció que es portin a terme.

- Quins beneficis obtindràs?

Una diferència competitiva sobre altres persones en la mateixa situació, que t’obrirà les vies per focalitzar la teva vida professional en allò que desitges, per poder aconseguir la incorporació o reincorporació al mercat laboral en el mínim temps possible, havent-te nodrit de les experiències dels assistents en situacions similars.

Formar part de la borsa de treball de GPF i empreses col.laboradores.

GPF Recursos Humans
 
***ORIENTACIÓ PROFESSIONAL***

*Us oferim servei personalitzat de diagnòstic psicoprofessional i de reorientació laboral (assesorament, metodologia i estratègia de recerca), així com la participació en la nostra àmplia base de clients, amb l’objectiu d’aconseguir la incorporació al mercat laboral en el mínim temps possible a l’àrea de Catalunya Central.

*Disposem de dos serveis diferents:
- Orientació Professional Personalitzada: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals.
- Tallers d’Orientació Professional Grupal: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals mitjançant tècniques i dinàmiques de grup.

*Si esteu interessats en el servei, poseu-vos en contacte i us informem de les condicions del servei.
***TINC UNA ENTREVISTA DE FEINA, ESTIC PREPARAT/DA? ***

L'entrevista de feina és més que una conversa sobre la teva formació i experiència: és la prova final que decidirà si ets el candidat/a idoni pel lloc de feina que sol•licites.
A GPF et preparem per afrontar de la manera més eficient i proactiva l'entrevista de treball i et proporcionem les eines i estratègies per superar amb més probabilitat d'èxit les proves psicotècniques que se't plantegin quan estàs participant en els processos de selecció.

No deixis un pas tant important per la improvisació: l'èxit consisteix en la suma del teu perfil formatiu, professional i actitudinal + la preparació prèvia.

*Si esteu interessats en el servei, poseu-vos en contacte i us informem de les condicions del servei.
BACK OFFICE DPT. EXPORTACIÓ

Busquem un/a Back Office pel Dpt. d'Exportació, que aporti vocació per la gestió comercial per, a curt-mig termini, ampliar funcions a Export Area Manager.
El/la candidat/a seleccionat/da reportarà directament al Director Comercial d'Exportació, assumint les següents funcions:
- Col.laborar en la consecució dels objectius quantitatius i qualitatius assignats de vendes, participant en les previsions de vendes.
- Aportar informació sobre les necessitats dels clients i/ o l'estat del mercat i les seves tendències a l'empresa.
- Preparació, gestió i seguiment d’ofertes, així com documentació i tràmits d'exportació.
- Promoure la fidelització dels clients actuals amb el conseqüent seguiment i la seva consolidació.
- Seguiment i prospecció del mercat internacional, desenvolupant nous mercats i identificant oportunitats.
- Participació i assistència a fires internacionals.

*Requisits:
- Candidats amb formació a nivell mig o superior, amb especialització, sent molt valorable en comerç exterior.
- Imprescindible, ANGLÈS I FRANCÈS a nivell avançat, parlat i escrit (demostrable).
- Experiència mínima de 2 anys en departaments d'exportació, sent altament valorable en sector automoció.
- Candidats dinàmics, proactius, comunicatius i clarament enfocats als resultats amb iniciativa.
- A curt-mig termini es promocionarà incloent visites a clients internacionals (amb disponibilitat per viatjar del 20% aprox.)
- CANDIDATS ZONA BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS-CERDANYA-OSONA.
ENGINYER/A JÚNIOR DPT. QUALITAT

En important multinacional del Bages, aprovisionadors de primer nivell Tier-1 i OEM’s, es busca com a nova incorporació i amb possibilitats de promoció un TÈCNIC/A DE QUALITAT que se'l formarà per confeccionar la documentació tècnica del departament de qualitat, APQP, PPAP i participarà i donarà suport en les auditories internes.

*Requisits:
- Enginyeria Tècnica, molt valorable especialitat Mecànica.
- Anglès fluïd a nivell conversa, imprescindible.

* IMPRESCINDIBLE, perfil dinàmic, bon comunicador, i amb ganes de créixer en un entorn professional altament competitiu.
* ABSTENIR-SE CANDIDATS NO RESIDENTS AL BAGES o limítrofes.

24.000€/ Any
DEPENDENT/A XARCUTERIA

Prestigiós comerç de Manresa busca DEPENDENT/A DE XARCUTERIA, per donar servei al client, venent i assessorant-lo segons les seves necessitats.
Busquem un/ a candidat/a amb alta facilitat comunicativa per donar un tracte proper i personalitzat al client, amb vocació pel servei a les persones i per la feina ben feta.

Imprescindible aportar certa experiència en venda directe al client en sector alimentació, sent altament valorable en xarcuteria i/o carniceria.

* Horari: a concretar
* Sou: 1.225€/ NETS (12 pagues) + Incentius a jornada completa.
ELECTROMECÀNIC JÚNIOR (TARDES)

Empresa del sector de l'alimentació vol incorporar un ELECTROMECÀNIC que en dependència del Cap de Manteniment es responsabilitzarà de:
- Realització del manteniment
preventiu i correctiu de la seva maquinària.
- Muntatge i solució d'avaries dels equips de producció.
- Soldadura amb TIG

* Requisits:
- Estudis FP/ CFGS Manteniment mecànic i/o elèctric
- Valorable amb certa experiència en funcions similars i/o muntatges de maquinària i/o soldadura.
També s'accepten candidats júniors amb formació en manteniment per formar-se professionalment en un entorn estable.
- Candidat amb facilitat pel treball en equip, responsable, dinàmic i amb flexibilitat segons càrregues productives o incidències.

* Horari: 14-22h.
* 22.500€/ Inicials + Hores Extra
MECÀNIC INDUSTRIAL SENIOR (HIDRÀULICA)

Empresa dedicada al manteniment i reparació de maquinària hidràulica i neumàtica, necessita incorporar de forma estable al seu equip un MECÀNIC INDUSTRIAL.
En dependència del Cap de Taller es responsabilitzarà de les següents funcions:
- Manteniment preventiu i correctiu de maquinària INDUSTRIAL.
- Reparació d'avaries mecàniques, hidràuliques i neumàtiques, tant a taller com a casa el client (Bages i comarques limítrofes) de manera autònoma.
- Realizar ajustament de maquinària.

*Requisits:
- Formació mitja-superior en mecànica, hidràulica i neumàtica.
- Amb experiència demostrable en reparacions mecàniques, hidràuliques i neumàtiques, altament valorable en SERVEIS OFICIALS de fabricants d'equips industrials de components hidràulics.
- Candidats amb capacitat de treball completament autònoma per resoldre incidències i reparacions a casa el client.

Horari: 7-15h (es requereix flexibilitat per muntatges fora de l'horari, amb Hores Extres).

Sou: en funció de l'experiència i perfil aportats.
PROJECTISTA

Important empresa metal.lúrgica propera a Manresa busca un ENGINYER MECÀNIC en búsqueda de creixement professional i estabilitat laboral.

Pensem en un enginyer mecànic que, en dependència del Cap d'Oficina Tècnica, realitzarà el disseny dels equips electromecànics i en funció de l'experiència gestionarà els projectes per adquirir responsabilitat progressivament.

*Requisits:
- Enginyeria Mecànica o CFGS
- Valorable Anglès i/o Francès
- Certa experiència en Disseny amb Autocad i 3D (molt valorable amb Siemens NX).
- Valorable experiència en gestió de projectes.
- Disponibilitat per viatjar de forma puntual.

Salari en funció de l'experiència aportada (27-32000€/Any).
RESPONSABLE DE QUALITAT

Important empresa metal.lúrgica del Bages necessita incorporar Responsable de Qualitat, que en dependència directa de Gerència, es responsabilitzarà del seu equip amb les següents funcions:
- Gestió de la documentació del Sistema de Qualitat.
- Gestió i resolució de les No Conformitats internes i externes.
- Gestió d'accions correctives.
- Seguiment dels processos de l'empresa i KPI's.
- Seguiment de proveïdors
- Planificació i execució d'auditories internes i de client.

*Requisits:
- Formació tècnica, preferible (Enginyeria Mecànica o similar).
- Imprescindible amb Anglès avançat, sent valorable idioma Francès.
- Experiència mínima demostrable en sector metall i en lideratge d'equips de Qualitat, mínim 4-5 anys.
- Perfil dinàmic, resolutiu, amb tolerància a l'estrés i alta capacitat de lideratge.

Sou negociable segons experiència aportada.
MANTENIMENT VEHICLES- HOLANDA/ ALEMANYA

Cerquem mecànics, planxistes i pintors de vehicles (autobusos, camions, tractors, etc.) per important empresa sector automoció amb seu a Holanda i Alemanya.
Les funcions a realitzar són:
- Mecànics: diagnòstic i reparacions dels vehicles.
- Planxistes: reparació i substitució de peces danyades.
- Pintors: pintura de components i parts dels vehicles.

*Requisits:
- Anglès parlat nivell conversa.
- Experiència mínima 4 anys.

ES PROPORCIONA ALLOTJAMENT I TREBALL PER LLARG TEMPS.
MUNTADOR DE QUADRES ELÈCTRICS INDUSTRIALS

Empresa líder a la Catalunya Central, amb forta presència internacional, busca un Elèctric Industrial que es responsabilitzarà del muntatge i instal.lació de quadres elèctrics sobre maquinària i postes en marxa:
- Desenvolupament i muntatge, mecanització de plaques, automatismes, cables, connexions…
- Interpretacio de plànols i esquemes complexos, verificació i modificació dels possibles errors dels mateixos.
- Muntatges a taller i a casa el client.

*Requisits:
- Formació mitja o superior en electricitat/ electromecànica.
- Experiència en sector INDUSTRIAL (NO DOMÈSTIC) com a muntador de quadres elèctrics en MAQUINÀRIA complexe i de grans dimensions.
- Experiència en lectura i interpretació d'esquemes.
- Disponibilitat per viatjar (muntatges nacionals i internacionals a casa el client).

* 8-13h 15-18h
TÈCNIC/A LABORAL

Reconeguda i sòlida assessoria de Manresa precisa incorporar un/a Tècnic/a del Departament Laboral per responsabilitzar-se de:
- Realització i gestió dels contractes de treball (altes, baixes, modificacions...)
- Confecció de nòmines
- Gestió i comunicacions a la Seguretat Social
- Càlcul de liquidacions, jubilacions, excedències...
- Assessorament laboral
als seus clients (de tot tipus)
- Suport administratiu polivalent

* Requisits:
- Formació en Relacions Laborals, valorable.
- Experiència superior a 5 anys i IMPRESCINDIBLE en Assessories, realitzant les funcions sol.licitades i l'assessorament a clients.
- Coneixements de la normativa i legislació laboral actualitzada.
- Candidat/a amb molt dinamisme, que aporti nous coneixements, amb capacitat de treball autònoma i alta facilitat comunicativa.

* 9-14h i 16-19h
* Sou negociable segons experiència aportada.
* Incorporació Setembre.
MECÀNIC OFICIAL 1ª AUTOMOCIÓ

Important taller mecànic del BERGUEDÀ
necessita MECÀNIC OFICIAL 1ª amb àmplia experiència, que en dependència al cap de taller es responsabilitzarà de:
- Realització de reparació de vehicles multimarca: motor, part elèctrica i mecànica.
- Contínua relació amb el client, responent a les seves necessitats amb l'objectiu de garantir la màxima satisfacció.

*Requisits:
- CFGM o superior de manteniment de vehicles o FP Mecànica.
- Experiencia mínima de 5 anys com a mecànic d'automoció.
- Experiència en diagnosis d'avaries.
- Candidats amb dinamisme, comunicació cordial, facilitat pel treball en equip i ganes de millorar professionalment.
- Residència BERGUEDÀ-BAGES.

* Sou completament negociable i personalitzat en funció de l'experiència i el perfil aportat.


93 872 49 59
gpf@gpftreballestable.cat
Passeig Pere III nº14-16, 3er 4t - 08242 Manresa

Info Feina     InfoJobs     Regió 7
AVÍS LEGAL

L’Empresa GPF RECURSOS HUMANS, SCP, amb domicili professional a Manresa, Passeig Pere III nº14-16, 3er 4t i CIF J66105115 és el propietari i gestor de la web GPF RECURSOS HUMANS, SCP, i posa a la seva disposició la web informativa www.gpftreballestable.cat així com les seves normes de funcionament.

La utilització de la present web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la citada web. El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per a qualsevol suggeriment o aclariment, pot escriure'ns a l'adreça de correu electrònic a gpf@gpftreballestable.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GPF RECURSOS HUMANS, SCP és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d'elements del web.

S'autoritza l'activitat de descarregar i emmagatzemar en el disc dur de l'usuari del web la informació continguda i que és propietat de GPF RECURSOS HUMANS, SCP sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui el que sigui el mitjà), reutilitzin, copiïn (sigui el que sigui el mitjà) plagiïn, etc. per a finalitats de caràcter públic o comercial, sense l'autorització per escrit de GPF RECURSOS HUMANS, SCP.

Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.

En cap cas, serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pugui cometre qualsevol USUARI del web.

CONTINGUTS DE LA WEB I RESPONSABILITAT

GPF RECURSOS HUMANS, SCP rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, sense comunicació prèvia.

GPF RECURSOS HUMANS, SCP rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada o no publicada amb el seu nom.

GPF RECURSOS HUMANS, SCP no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.

Així mateix, GPF RECURSOS HUMANS, SCP no es fa responsable dels possibles errors de Seguretat, problemes tècnics o fallades mecàniques que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Per al cas que GPF RECURSOS HUMANS, SCP proporcioni l'accés a altres webs de tercers mitjançant enllaços seria únicament amb la finalitat exclusiva d'informar de l'existència d'altres fonts d'informació en Internet. GPF RECURSOS HUMANS, SCP no és responsable ni del contingut d'aquests webs ni del resultat obtingut per l'usuari si accedeix.

ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS

Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hipervincle entre les seves pàgines web i el web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP qualsevol dels seus canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de GPF RECURSOS HUMANS, SCP, sempre que es respecti l'estructura de la part del web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP on enllacin. No podrà reproduir continguts del web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP dins del seu web.

Establir un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre GPF RECURSOS HUMANS, SCP i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de GPF RECURSOS HUMANS, SCP dels seus serveis i continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES

L’informem de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de GPF RECURSOS HUMANS, SCP al qual s'incorporaran les dades personals que vostè ens proporcioni, amb la finalitat de fer un us intern i ocupar-nos de les seves consultes i/o serveis oferts o requerits. En cas de que vostè no estigui d’acord cal que ens ho indiqui expressament per escrit.

Les dades personals incorporades al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

L'interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una carta, amb copia del seu DNI, a GPF RECURSOS HUMANS, SCP a Manresa, Passeig Pere III nº14-16, 3er 4t.


PAS 1: SELECCIONA L'ARXIU DEL TEU CURRÍCULUM.
IMPORTANT: El nom de l'arxiu que seleccionis, no pot contenir signes estranys, espais, accents ni ñ.
PAS 2: INTRODUEIX A L'ESPAI EN BLANC LA COMBINACIÓ DE LLETRES I/O NÚMEROS.