GPF Recursos Humans

GPF Recursos Humans

Des de 1973


G.P.F., consultoria de Recursos Humans va ser fundada a Manresa l’any 1973. Actualment, amb més de 40 anys d’experiència en l’àmbit de la selecció de personal, compte amb un equip renovat que segueix apostant per la gestió integral en l’àrea dels Recursos Humans: el valor humà de les persones.

Imma Riudor i Eva Caus encapçalen el projecte, aportant una àmplia i sòlida experiència en el món de la consultoria i selecció de personal.

El nostre objectiu és col.laborar amb les empreses per Optimitzar i Gestionar els Recursos Humans de manera que, per una part, aconseguim el desenvolupament personal i la satisfacció dels empleats i, per l'altra, l'alta efectivitat i productivitat de l'organització.
En definitiva, convergir els objectius organitzacionals amb els de les persones que l'integren.

Els valors de la nostra empresa per aconseguir la satisfacció dels nostres clients es basen en “generar confiança, ser prou responsables i treballar molt”.

GPF Recursos Humans
Anem per feinaPRÒXIM TALLER D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: 22 DE FEBRER
 

La nostra Organització

A la nostra organització treballem per fer possible la integració dels candidats a un nou entorn professional.
GPF Recursos Humans
Consultoria Comercial

Detecció de necessitats a les empreses i assessorament en l’àrea global de recursos humans aplicats a les organitzacions (noves incorporacions, avaluacions de personal, polítiques retributives, descripció del lloc de treball, etc.) disposem d’una xarxa d’experts que responen a les demandes concretes de cada empresa.

Disposem de l’experiència i el coneixement per fer front a les diferents situacions que tinguin lloc en l’àmbit dels Recursos humans.


Consultoria de Selecció

La selecció de personal és un procés que va més enllà de trobar la persona adequada per a un lloc de treball determinat.

Es tracta d’interrelacionar els seus elements clau: la política de l’empresa amb les competències de l’organització i la pròpia estructura de funcionament intern d’aquesta.

El resultat permet fer més operatives les organitzacions, optimitzant les interaccions humanes i maximitzant el seu valor afegit, tenint en compte el factor motivacional.

GPF Recursos Humans

Perquè ens basem en:

Rigor i confidencialitat en tots els processos de les empreses clients i en les candidatures professionals.
Extensa experiència en la selecció de perfils professionals ajustats a les necessitats de cada empresa.
Dilatada experiència dels nostres Consultors en l’àmbit empresarial, en RRHH i en la pròpia empresa GPF.
Flexibilitat i rapidesa. Coneixement específic de les característiques del treball, així com del mercat laboral al que pertany.
Coneixement del teixit empresarial de la nostra comarca i comarques limítrofes.
Proactivtat en la recerca de candidats.
Àmplia base de dades de candidats amb perfils professionals altament qualificats i preparats per prendre decisions.
Us de les noves tecnologies en el procés de selecció.
Ús de la llengua Anglesa, Francesa així com altres llengües puntuals que puguin ser d'interès per l'empresa, en les entrevistes de selecció i proves especialitzades.
Respecte per les persones i pel què representa l’àmbit professional a les seves vides.
Xarxa d’experts que ofereixen assessorament sigui quina sigui la demanda.

Per la nostra polivalència en :

Oferim un procés de selecció àgil, ràpid i efectiu que aporta solucions per:
Selecció i avaluació de candidats externs
Processos d’avaluació de treballadors interns
Gestió de personal temporal
Millores organitzatives i en productivitat
Assessorament integral empresarial
GPF Recursos Humans
 

La finalitat recau en la presentació dels finalistes més ajustats al perfil sol.licitat, els quals seran els professionals que millor desenvoluparan una adaptació a l’empresa i al lloc de treball.

Identificació de les competències claus, estructura de funcionament i dinàmica de relacions personals de l’entorn de treball, pel posterior reclutament del candidat, amb les necessitats intrínseques del lloc a cobrir.
Detall de les responsabilitats que desenvoluparà el candidat: formació, experiència, idiomes i altres característiques necessàries pel bon desenvolupament del lloc a cobrir.
Ús de la base de dades interna de l'empresa, web GPF, web Infofeina, publicacions en xarxes socials (Linkedin,…), en premsa regional (Regió 7) o, si és necessari, en altres vies digitals o en altra premsa espanyola en funció dels perfils i/o empreses sol.licitants.
Recepció inicial de totes les candidatures, prè-seleccionant i avaluant aquelles que millor s’ajusten al perfil requerit.
Primera presa de contacte i filtre telefònic dels candidats. Concretem entrevistes personals amb aquells que resultin idonis pel lloc.
Valoració de característiques subjacents de les persones, que els permet tenir un rendiment superior en un treball, lloc i situació concreta.
Per l’avaluació completa del perfil professional, s’avalua el perfil actitudinal i aptitudinal, amb proves d’intel.ligència, raonament, personalitat, idiomes i, si és necessari, proves específiques del perfil sol.licitat.
Seran demanades amb prèvia autorització del candidat.
Elaboració d’informes psicotècnics amb l’avaluació global dels candidats finalistes.
Presentació amb el client dels candidats finalistes.
Valoració directa dels finalistes per l’empresa.
Realització de contactes periòdics amb el client i amb el candidat, per conèixer el desenvolupament professional d’aquest després de la seva incorporació.
GPF ofereix un periode de garantia en el procés de selecció, en funció dels requeriments professionals.

GPF també ofereix altres àrees d’actuació:

Avaluacions de Personal: identificar competències professionals del personal intern de l’empresa per reorganitzar categories o promocions dins de l’organització.

Reorientació de Professionals – Outplacement: ofereix suport, informació i assessorament per a la recerca d'una nova ocupació als treballadors que han estat acomiadats d'una organització fruit d'un procés de reestructuració empresarial.

GPF Executive: especialitzats en Headhunting. Volem que les empreses marquin la diferència: Captació de talents, proporcionant Senior Managers i Directors d'excepcional valúa professional per aconseguir un alt rendiment a la companyia.

Orientació Professional Personalitzada: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals.
(Llegiu-ne més)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PERSONALITZADA

- A qui es dirigeix el servei i amb quina finalitat?

Es dirigeix a totes aquelles persones interessades en buscar feina o assolir un canvi professional, ajudant-los a preparar-se adequadament davant els possibles processos de selecció que hauran d'afrontar en la seva recerca laboral en totes les seves vessants.

Es tracta d’integrar les necessitats personals amb la realitat laboral actual, formada per un nombre molt elevat de persones amb interessos laborals i poques oportunitats empresarials.

- En què consisteix?

En avaluar, en primer lloc, la predisposició inicial i els recursos que té a l’abast el candidat per poder accedir al canvi laboral que està buscant i, en segon lloc, des d'un punt de vista professional, orientar-lo per assolir amb millors garanties d’èxit aquest canvi:

 • Gestió emocional i actitud personal.
 • Auto-avaluació, identificació de competències i motivacions.
 • Ús de tècniques correctes:
  • Disseny CV i carta de presentació.
  • Claus per la superació d’una Entrevista de Selecció. Errors a evitar.
  • Comunicació verbal i no verbal.
  • Claus de superació dels tests psicotècnics.
 • Orientació sobre canals de recerca laboral.

- Quins beneficis obtindràs?

Una diferència competitiva sobre altres persones en la mateixa situació, que t’obrirà les vies per focalitzar la teva vida professional en allò que desitges, per poder aconseguir la incorporació o reincorporació al mercat laboral en el mínim temps possible, i un auto-coneixement del teu perfil psico-laboral.

Formar part de la borsa de treball de GPF i empreses col.laboradores.

Tallers d’Orientació Professional Grupal: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals mitjançant tècniques i dinàmiques de grup.
Té per objectiu donar eines i recursos de recerca activa de feina, compatir experiències amb altres persones i tenir el recolzament d’una organització que vetlla pel desenvolupament professional de les persones.
(Llegiu-ne més)

TALLER D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

- A qui es dirigeix el servei i amb quina finalitat?

Es dirigeix a totes aquelles persones interessades en buscar feina o assolir un canvi professional, ajudant-los a preparar-se adequadament davant els possibles processos de selecció que hauran d'afrontar en la seva recerca laboral en totes les seves vessants.

Es tracta d’integrar les necessitats personals amb la realitat laboral actual, formada per un nombre molt elevat de persones amb interessos laborals i poques oportunitats empresarials.

- En què consisteix?

En comprovar, entre els assistents al taller, les diferents situacions que es donen durant els processos de selecció, en com les afronta cadascú, detectant habilitats i mancances, per poder reflexionar amb les experiències prèvies, tot aportant els recursos necessaris per assolir amb més probabilitat l’èxit i l’objectiu proposat per cadascú a nivell laboral.

 • Gestió emocional i actitud personal.
 • Identificació de competències i motivacions.
 • Ús de tècniques correctes:
  • Disseny CV i carta de presentació
  • Dinàmiques de grup: entrevistes personals i grupals. Errors a evitar.
  • Comunicació verbal i no verbal.
  • Claus de superació de tests psicotècnics
 • Orientació sobre canals de recerca laboral.

El servei també inclou posar a la disposició dels usuaris una borsa de treball en contacte amb múltiples empreses i poder-los presentar preferentment en els diferents processos de selecció que es portin a terme.

- Quins beneficis obtindràs?

Una diferència competitiva sobre altres persones en la mateixa situació, que t’obrirà les vies per focalitzar la teva vida professional en allò que desitges, per poder aconseguir la incorporació o reincorporació al mercat laboral en el mínim temps possible, havent-te nodrit de les experiències dels assistents en situacions similars.

Formar part de la borsa de treball de GPF i empreses col.laboradores.

GPF Recursos Humans
 
***ORIENTACIÓ PROFESSIONAL***

*Us oferim servei personalitzat de diagnòstic psicoprofessional i de reorientació laboral (assesorament, metodologia i estratègia de recerca), així com la participació en la nostra àmplia base de clients, amb l’objectiu d’aconseguir la incorporació al mercat laboral en el mínim temps possible a l’àrea de Catalunya Central.

*Disposem de dos serveis diferents:
- Orientació Professional Personalitzada: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals.
- Tallers d’Orientació Professional Grupal: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals mitjançant tècniques i dinàmiques de grup.

*Si esteu interessats en el servei, poseu-vos en contacte i us informem de les condicions del servei.
***TINC UNA ENTREVISTA DE FEINA, ESTIC PREPARAT/DA? ***

L'entrevista de feina és més que una conversa sobre la teva formació i experiència: és la prova final que decidirà si ets el candidat/a idoni pel lloc de feina que sol•licites.
A GPF et preparem per afrontar de la manera més eficient i proactiva l'entrevista de treball i et proporcionem les eines i estratègies per superar amb més probabilitat d'èxit les proves psicotècniques que se't plantegin quan estàs participant en els processos de selecció.

No deixis un pas tant important per la improvisació: l'èxit consisteix en la suma del teu perfil formatiu, professional i actitudinal + la preparació prèvia.

*Si esteu interessats en el servei, poseu-vos en contacte i us informem de les condicions del servei.
TÈCNIC RESPONSABLE DE MATRIUS

Important Multinacional del Sector Automoció necessita incorporar un TECNÒLEG EXPERT EN MATRIUS.

En l'àrea de tecnologia i manteniment i en dependència del Cap de Manteniment, es responsabilitzarà de la Direcció de la Tecnologia de Matrius, amb el recolzament de l'equip de l'àrea de Components.
- Manteniment preventiu i correctiu de les matrius.
- Propostes de millora

*Requisits:
- Formació grau mig
- Amplis coneixements mecànics i elèctrics/ electrònics
- Anglès valorable
- Candidats experts en la inspecció i detecció d'avaries en MATRIUS (àmplia i demostrable experiència).
- Experiència en disseny
- Experiència en manteniment preventiu i correctiu
- Candidats resolutius, dinàmics, amb iniciativa, amb capacitat de gestió i direcció i capacitat de treball autònoma, aportant solucions i amb capcitat de treball sota pressió.

* Horari partit

30.000-35.000€/ Any + Variable
COMERCIAL VECHICLES (SENIOR)

Important concessionari oficial, emplaçat a Manresa, busca COMERCIAL on la seva missió serà l'Assessorament i Venda de vehicles a clients, assolint els estàndards de qualitat i altes quotes de satisfacció.

*Requisits:
- Experiència mínima 7-10 anys en vendes en el sector, portant a terme tot el procés de venda amb el client final.
- Bons coneixements Office
- Candidats amb alt perfil comercial, molt bons comunicadors, amb facilitat pel treball en equip i amb inquietuds de millora constant, orientats als objectius.

20.000€/ Any+ Variable

Horari: 9-13 16-20h
2 DIssabtes al mes 10-13h.
RESPONSABLE PLANIFICACIÓ-LOGÍSTICA

En important empresa metal.lúrgica del Bages i en dependència del Cap de Planta es responsabilitzarà de la Planificació i seguiment de totes les fases de producció per complir amb les dates de lliurament previstes.
- Contacte permanent amb dpt. comercial, compres i producció per la millora contínua dels processos.
- Gestió de compres en relació als processos subcontractats i negociacions.
- Gestió de transport propi del material subcontractat.

*Requisits:
- Formació Tècnica (molt valorable)
- Anglès avançat, valorant-se idioma Francès.
- Experiènica superior a 3 anys en planificació en sector metal.lúrgic i producció sota demanda.

24.000€ (negociable segons perfil aportat).
TÉCNICO COMERCIAL-PUERTAS AUTOMÁTICAS (MADRID)

En dependencia del Director Comercial, llevará a cabo la captación de clientes en Madrid y zona centro, la detección de nuevas oportunidades de negocio y la potenciación y fidelización de la los nuevos clientes.

Buscará y visitará nuevos clientes / proyectos o reformas, clientes finales y prescripción en el sector retail, ingeniería y arquitectura, buscando siempre un aumento del negocio y de la cartera de clientes, realizando las presentaciones de toda la gama de productos, adaptando el discurso a los interlocutores y clarificando las posibles dudas y funcionalidad de los mismos.

Una vez aceptada la oferta, deberá medir y generar planos simples, rellenar formularios internos de pedidos y pasarlos a fábrica para su producción. Reportará oportunamente a la Dirección Comercial número de visitas, proyectos en curso, gestión de cobros, etc., a través del CRM. Cooperará con el equipo de ventas de otras líneas para el intercambio del conocimiento y de las experiencias que puedan potenciar la venta de los productos y servicios.

*Requisitos:.
- Formación técnica valorable en arquitectura,ingeniería, edificación, sector ascensores o similar.
- Experiencia mínima de 3 años realizando las mismas funciones en sector, habituado a tratar el mismo tipo de interlocutores y con posibilidad de introducción rápida en su zona de actuación.
- Manejo de herramientas informáticas CAD y Office
- Autonomía y capacidad de trabajar de forma autónoma (dependerá directamente de Barcelona)
- Capacidad de trabajar en equipo
- IMPRESCINDIBLE CON RESIDENCIA ZONA MADRID y disponibilidad para viajar y desarrollar el negocio

* Sueldo negociable según candidato. Aprox: 22-25.000€/Br +Variable (3-18.000 €/Br).
PROGRAMADOR JÚNIOR en iOS i PROGRAMADOR SENIOR

Plataforma de comunicació en misstgeria instantània corporativa, situada a Barcelona busca:

- Programadors Júnior amb Backend python i iOS

- Programador Senior amb àmplia capacitat de Programació i alta capacitat d'interlocució amb el client, detectant necessitats i aportant solucions tècniques.

* Horari flexible
* Treball a Barcelona, amb possibilitats a distància.
* Molt valorable candidats zona Barcelona.

(POSSIBILITAT ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES pel perfil júnior)

JÚNIOR: 14.000€- 22.000€/Any (segons experiència aportada).

SENIOR: sou a concretar segons perfil aportat. Abstenir-se sense alta capacitat comunicativa i d'atenció i interlocució amb importants clients i grups empresarials.
ELECTROMECÀNIC

Important empresa del Bages, pionera en el seu sector.

*Funcions:
- Muntatge, manteniment i reparació de maquinària per envasat.
ES REBRÀ FORMACIÓ DE 2-3 MESOS INICIAL A MADRID.

*Requisits:
- Àmplis coneixements mecànics, elèctrics i en neumàtica.
- Coneixements avançats en anglès.
- Sòlida experiència en muntatge, manteniment i reparació de maquinària (molt valorable d'envasat i termoconformadores).
- Disponibilitat per viatges a casa el client: 25% temps (principalment nacionals i algun internacional).
- Candidats molt responsables, rigurosos i amb capacitat de treball sota pressió.

25.000€/ Any- 2018
28.000e/ Any- 2019
+ Cotxe empresa + Mòbil + Portàtil + Desplaçaments i Dietes
TORNER

Taller familiar del Bages, líder en la mecanització de peces, precisa incorporar un torner amb àmplia i demostrable experiència pel compliment de les ordres de mecanitzat en quantitat, toleràncies i dates segons planificació productiva.

*Requisits:
- Formació en Fabricació Mecànica.
- Experiència mínima de 5 anys en torn manual cilíndric o CNC, que hagi realitzat tasques de manteniment, muntatge...
- Candidat responsable, resolutiu i compromès.

* Horari: 7-13 i 15-17 + H.E.
* Sou: 21.500€/ Any (negociable)
PROJECTISTA MECÀNIC SENIOR

Important empresa metal.lúrgica del Bages, amb fort creixement busca un PROJECTISTA DE MAQUINÀRIA AUTOMÀTICA I BÉNS D'EQUIP.

*Funcions:
- Desenvolupament de grans projectes mecànics complexes de fabricació de béns d'equip a partir d'un avantprojecte segons les normes establertes, garantint la viabilitat de la fabricació i assegurant la qualitat i la seguretat del producte.
- Disseny dels elements mecànics en 3D, a partir de les especificacions tècniques dels clients i desenvolupament de solucions tècniques a partir de les necessitats del client i el projecte.

*Requisits:
- Grau Enginyeria Mecànica/
Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica/ Formació mitja en Delineació
- Anglès avançat- preferible
- Imprescindible amb àmplia i demostrable experiència en desenvolupaments mecànics complexes de projectes de gran envergadura.
- Àmplia experiència en disseny en 3D de MAQUINÀRIA AUTOMÀTICA INDUSTRIAL i execució de projectes en la seva totalitat, aportant SOLUCIONS TÈCNIQUES ESPECIALITZADES.

- Candidat autosuficient, resolutiu, amb àmplia experiència i amb búsqueda d'estabilitat laboral.

Horari: 8-13 14-17h
Sou: Segons experiència a partir 40.000€/ Any
COMPTABLE

Empresa metal.lúrgica del Bages amb fort creixement.

*Funcions:
Gestió control comptable en la seva totalitat:
- Assentaments comptables
- Facturació
- Imposts
- Conciliació bancària
- Suport en temes laborals: comunicació amb el treballador, control assistències...
*Requisits:
- Domini Office, sobertot EXCEL i programes comptables i/o gestió laboral.
- Molt valorable, bon nivell d'Anglès.
- Mínima experiència de 5 anys en gestió comptable en la seva totalitat, així com la part fiscal.
- Molt valorable experiència en suport al dpt. laboral.

8'15-13'30 i 15-18
Div: 7-14h.

30-32.000€
COMERCIAL JÚNIOR

Concessionari Oficial de vehicles del Bages busca ASSESSOR COMERCIAL JÚNIOR.

* Funcions:
- Captació comercial
- Venda directe de vehicles
- Gestió de las vendes
- Fidelització de clients
- Seguiment dels cliente de la concessió.

* Requisits:
- Certa experiència comercial (preferible en el sector o sectors afins).
- Domini Paquet Office o programes interns de gestió CRM...
- Perfil molt comercial, motivat per l'automoció, orientat al client i que vulgui desenvolupar la seva carrera professional en el sector.

OPORTUNITAT DE DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT PROFESSIONAL.

20.000€/ Any+ Variable
COMERCIAL NORD-EST I CENTRE ESPANYA

Important distribuïdor de dipòsits i cisternes busca COMERCIAL per la zona NORD-EST I CENTRE D'ESPANYA per la reprentació dels seus productes.

*Funcions:
- Manteniment de l'important cartera de clients existents a la zona (gestió de visites).
- Creació de la xarxa de petits distribuïdors, extenent els punts de venda a clients potencials.
- Assitència i recolzament a les consultes i vendes directes.
- Mensualment haurà d'assistir a l'oficina Central del Bages.
- Zones: Tarragona, Lleida, Aragó, Múrcia, Extremadura, Guadalajara, Madrid, Soria, Ciudad Real, Ávila, Segovia i Toledo.

* Requisits:
- Àmplia experiència Comercial, sent molt valorable en el sector agrícola i ramader.
-Candidats molt dinàmics, autosuficients, resolutius, metòdics i comunicatius.
- Disponibilitat per viatjar 70% temps (de dilluns a divendres).

Fix+ Comissions + Cotxe Empresa + Dietes + Desplaçaments + Mòbil + Portàtil.
TÈCNIC DE PROJECTES (PRODUCCIÓ I MUNTATGE)

* Funcions:
- Planificació, direcció, coordinació i supervisió dels projectes, així com la seva industrialització, execució i implantació.
- Seguiment a l'obra i control de terminis i costos dels projectes.
- Coordinació i supervisió dels industrials i els tallers de projectes.

*Requisits:
- Arquitectura (preferible) o Enginyeria
- Imprescindible amb domini d'Autocad 2D i coneixements de mecànica, hidràulica i electricitat.
- Valorable, coneixements Presto i Anglès.
- Experiència com a Tècnic de Projectes en empreses sector fusteria o construcció civil, havent portat els projectes amb total autonomia i responsabilitat.

Negociable sou segons experiència aportada.
QUADRISTA ELÈCTRIC

En important empresa industrial del Bages es responsabilitzarà del muntatge i instal.lació de quadres elèctrics sobre maquinària i postes en marxa a casa el client.
- Desenvolupament i muntatge, mecanització de plaques, automatismes, cables, connexions…
- Interpretacio de plànols i esquemes complexos, verificació i modificació dels possibles errors dels mateixos.
- Control de material necessari per la instal.lació.

*Requisits:
- Formació electromecànica.
- Anglès nivell mig-alt valorable.
- Experiència en sector industrial com a muntador de quadres elèctrics (pneumàtica i hidràulica) en maquinària complexe i de grans dimensions.

* Possibilitat posició a taller
* Possibilitat si s'aporta disponibilitat per viatjar de muntatges nacionals i internacionals a casa el client.

* Horari partit
* 23-27.000€/ Any (segons experiència aportada)
METRÒLEG JÚNIOR

Important multinacional del Bages busca METRÒLEG JÚNIOR.
En dependència del cap de metrologia es responsabilitzarà de la mesura de peces amb màquina tridimensional dels inicis de producció i amb el temps se’l formarà amb el disseny de programes nous.

*Requisits:
- Formació a nivell mig: Cicle formatiu o FP.
- Valorable Anglès i certa experiència.

Imprescindible, motivats per treballar en dpt. qualitat i créixer professionalment.

21-23.000€/ Any (en funció de l'experiència aportada)

Incorporació immediata.
TÈCNIC ELÈCTRIC (AMB EPLAN)

*Funcions:
- Elaboració d'esquemes elèctrics.
- Realització de projectes

*Requisits:
- Experiència i domini d'EPLAN (esquemes elèctrics), mínim 1 any.
- Formació a nivell mig elèctrica o superior (enginyeria).
- Disponibilitat per viatjar molt esporàdicament a nivell nacional.

Sou segons experiència aportada.
MAQUINISTA (TORN TARDA O NIT)

Empresa tèxtil del Bages busca CONTRAMESTRE per portar i preparar maquinària molt específica en la seva totalitat.

- Molt valorable amb experiència a producció portant algun tipus de màquina industrial.
Experiència en ajustatge, muntatge...

*Rebrà formació especialitzada per part de l'empresa.
MECÀNIC-AJUSTADOR DE PREMSES

En important empresa del Bages, amb posició estable i per treballar amb plena autonomia:

- Es responsabilitzarà a la planta de mecanitzats de la línia de premses, fent els ajustaments mecànics necessaris i el manteniment general bàsic.

*Requisits:
- Imprescindible amb àmplia i demostrable experiència en premses.
- Experiència en troquelat, soldadura, torn, sizalla...
- Experiència en taller, ja que portarà la part de producció.
- Candidats dinàmics, molt resolutius, amb capacitat de treball autònoma.

30-35.000€/ Any (negociable segons perfil).


93 872 49 59
gpf@gpftreballestable.cat
C/ Cardenal Lluch, nº 3 1er 2a - 08242 Manresa

Horari:
De Dilluns a Dijous de 8h a 14h i de 16h a 18h.
Divendres de 8h a 14h.

Info Feina     Regió 7
AVÍS LEGAL

L’Empresa GPF RECURSOS HUMANS, SCP, amb domicili professional a Manresa, C/ Cardenal Lluch nº3, 1-2ª i CIF J66105115 és el propietari i gestor de la web GPF RECURSOS HUMANS, SCP, i posa a la seva disposició la web informativa www.gpftreballestable.cat així com les seves normes de funcionament.

La utilització de la present web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la citada web. El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per a qualsevol suggeriment o aclariment, pot escriure'ns a l'adreça de correu electrònic a gpf@gpftreballestable.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GPF RECURSOS HUMANS, SCP és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d'elements del web.

S'autoritza l'activitat de descarregar i emmagatzemar en el disc dur de l'usuari del web la informació continguda i que és propietat de GPF RECURSOS HUMANS, SCP sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui el que sigui el mitjà), reutilitzin, copiïn (sigui el que sigui el mitjà) plagiïn, etc. per a finalitats de caràcter públic o comercial, sense l'autorització per escrit de GPF RECURSOS HUMANS, SCP.

Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.

En cap cas, serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pugui cometre qualsevol USUARI del web.

CONTINGUTS DE LA WEB I RESPONSABILITAT

GPF RECURSOS HUMANS, SCP rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, sense comunicació prèvia.

GPF RECURSOS HUMANS, SCP rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada o no publicada amb el seu nom.

GPF RECURSOS HUMANS, SCP no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.

Així mateix, GPF RECURSOS HUMANS, SCP no es fa responsable dels possibles errors de Seguretat, problemes tècnics o fallades mecàniques que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Per al cas que GPF RECURSOS HUMANS, SCP proporcioni l'accés a altres webs de tercers mitjançant enllaços seria únicament amb la finalitat exclusiva d'informar de l'existència d'altres fonts d'informació en Internet. GPF RECURSOS HUMANS, SCP no és responsable ni del contingut d'aquests webs ni del resultat obtingut per l'usuari si accedeix.

ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS

Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hipervincle entre les seves pàgines web i el web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP qualsevol dels seus canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de GPF RECURSOS HUMANS, SCP, sempre que es respecti l'estructura de la part del web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP on enllacin. No podrà reproduir continguts del web de GPF RECURSOS HUMANS, SCP dins del seu web.

Establir un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre GPF RECURSOS HUMANS, SCP i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de GPF RECURSOS HUMANS, SCP dels seus serveis i continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES

L’informem de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de GPF RECURSOS HUMANS, SCP al qual s'incorporaran les dades personals que vostè ens proporcioni, amb la finalitat de fer un us intern i ocupar-nos de les seves consultes i/o serveis oferts o requerits. En cas de que vostè no estigui d’acord cal que ens ho indiqui expressament per escrit.

Les dades personals incorporades al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

L'interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una carta, amb copia del seu DNI, a GPF RECURSOS HUMANS, SCP a Manresa, C/ Cardenal Lluch nº3, 1-2ª.