Escolta activa i empatia són la clau del nostre èxit.

 • Avaluacions de personal: Identifiquem les competències professionals del personal intern de les empreses per reorganitzar funcions o promocions internes.
 • Orientació Professional Personalitzada: reconeixem i conduïm el potencial individual per ser atractiu pel mercat laboral, aconseguint nous objectius a nivell personal i professional.
   • Júnior: adreçat a les búsquedes de les primeres oportunitats per endinsar-se al món laboral, oferint una ajuda per descobrir quines són les veritables motivacions per tal que puguin desenvolupar el seu màxim potencial.
   • Senior: orientat a professionals de mitjana edat, que necessiten un nou enfoc pel canvi de rumb professional o la búsqueda d’una nova posició en el mercat laboral cada cop més exigent.
 • Outplacement- Reorientació Professional: assessorem, donem suport, formem i informem per a la recerca d’una nova ocupació als treballadors/res que han estat acomiadats d’una organització, fruit d’un procés de reestructuració o tancament empresarial.
 • Tallers d’orientació Professional: reconeixement i conducció del potencial individual per aconseguir nous objectius personals i professionals mitjançant tècniques i dinàmiques de grup.
 • GPF Executive: especialstes en Headhunting.
  “Qui/ Com hauria de ser el pròxim directiu que necessita la meva empresa?”
  Inquietud habitual dels nostres clients en el moment en què iniciem la recerca executive. Identifiquem i captem el talent, proporcionant Senior Managers per aconseguir un alt rendiment a la companyia amb la presa de decisions estratègiques.
  El talent excepcional és un dels requisits més buscats, però també dels més difícils de trobar.
Scroll to Top