TÈCNIC/A EN PRL i SUPORT RRHH

Important empresa del Sector de la  Construcció, situada al Bages i amb fort creixement, busca ampliar el seu equip amb un/a Tècnic/a en PRL i suport documental a RRHH, per portar al dia tota la documentació de seguretat i salut laboral i donar suport en la documentació de recursos humans, juntament amb el Servei de Prevenció Aliè de l’empresa. Controlarà tota la planificació de l’activitat preventiva, proposant actuacions en matèria de PRL,  actualitzant tota la documentació de coordinació d’activitats amb tots els proveïdors i amb els corresponents portals tipus CTAIMA.

*Funcions:

 • Avaluació de riscos: identificar els possibles perills presents en el lloc de treball i avaluar el seu nivell de risc per als treballadors.
 • Planificació i aplicació de mesures preventives mitjançant plans d’acció, establir protocols de seguretat, impartir formació als treballadors i supervisar la correcta implementació de les mesures preventives.
 • Promoció de la cultura de seguretat en l’empresa.
 • Recerca i anàlisi dels accidents i malalties laborals que ocorrin a l’entorn de treball, portant registres i estadístiques.
 • Col·laboració amb altres professionals i entitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
 • Realització d’activitats de seguiment i avaluació de les mesures implementades: inspeccions periòdiques per a assegurar que les mesures de prevenció continuen sent efectives i que es compleixen els estàndards de seguretat establerts. Recopilació i anàlisis de dades per identificar tendències, àrees de millora i possibles riscos emergents.
 • Control i seguiment documental internament i externament (inclosos els portals de Coordinació d’Activitats).

*Requisits:

 • Formació Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les 3 especialitats.
 • Experiència mínima de 2 anys com a tècnic/a de PRL en sectors industrials.
 • Busquem un perfil dinàmic, organitzat, metòdic i molt rigurós, amb capacitat de coordinació i de treball en equip.

*Oferim:

 • Estabilitat laboral.
 • Bon ambient de treball.
 • Horari: 8/8’30h- 13’30h i 15-18h.
 • Sou: 26.200€/ Any- Inicialment.

Scroll to Top